Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.04% (12 lượt)
01
   1.13% (13 lượt)
02
   0.43% (5 lượt)
03
   1.04% (12 lượt)
04
   1.13% (13 lượt)
05
   1.48% (17 lượt)
06
   1.30% (15 lượt)
07
   0.69% (8 lượt)
08
   0.61% (7 lượt)
09
   1.04% (12 lượt)
10
   0.87% (10 lượt)
11
   0.87% (10 lượt)
12
   1.39% (16 lượt)
13
   1.13% (13 lượt)
14
   0.95% (11 lượt)
15
   1.56% (18 lượt)
16
   0.52% (6 lượt)
17
   0.78% (9 lượt)
18
   0.52% (6 lượt)
19
   1.22% (14 lượt)
20
   0.61% (7 lượt)
21
   0.52% (6 lượt)
22
   0.52% (6 lượt)
23
   0.95% (11 lượt)
24
   1.13% (13 lượt)
25
   1.22% (14 lượt)
26
   1.13% (13 lượt)
27
   0.95% (11 lượt)
28
   1.30% (15 lượt)
29
   1.30% (15 lượt)
30
   0.52% (6 lượt)
31
   0.95% (11 lượt)
32
   1.30% (15 lượt)
33
   0.87% (10 lượt)
34
   1.30% (15 lượt)
35
   1.30% (15 lượt)
36
   0.95% (11 lượt)
37
   1.48% (17 lượt)
38
   0.52% (6 lượt)
39
   1.56% (18 lượt)
40
   0.95% (11 lượt)
41
   0.69% (8 lượt)
42
   0.87% (10 lượt)
43
   0.35% (4 lượt)
44
   1.22% (14 lượt)
45
   1.13% (13 lượt)
46
   0.95% (11 lượt)
47
   0.87% (10 lượt)
48
   0.61% (7 lượt)
49
   1.04% (12 lượt)
50
   0.87% (10 lượt)
51
   1.22% (14 lượt)
52
   0.87% (10 lượt)
53
   0.95% (11 lượt)
54
   1.22% (14 lượt)
55
   0.61% (7 lượt)
56
   0.87% (10 lượt)
57
   0.78% (9 lượt)
58
   0.78% (9 lượt)
59
   1.22% (14 lượt)
60
   0.87% (10 lượt)
61
   1.22% (14 lượt)
62
   0.69% (8 lượt)
63
   1.22% (14 lượt)
64
   1.22% (14 lượt)
65
   1.65% (19 lượt)
66
   0.78% (9 lượt)
67
   1.13% (13 lượt)
68
   0.52% (6 lượt)
69
   0.52% (6 lượt)
70
   1.13% (13 lượt)
71
   0.87% (10 lượt)
72
   0.95% (11 lượt)
73
   1.13% (13 lượt)
74
   1.48% (17 lượt)
75
   0.78% (9 lượt)
76
   0.61% (7 lượt)
77
   0.78% (9 lượt)
78
   1.04% (12 lượt)
79
   1.48% (17 lượt)
80
   0.61% (7 lượt)
81
   0.87% (10 lượt)
82
   0.87% (10 lượt)
83
   0.35% (4 lượt)
84
   1.04% (12 lượt)
85
   0.95% (11 lượt)
86
   1.30% (15 lượt)
87
   1.30% (15 lượt)
88
   1.04% (12 lượt)
89
   1.48% (17 lượt)
90
   1.30% (15 lượt)
91
   1.48% (17 lượt)
92
   1.04% (12 lượt)
93
   1.30% (15 lượt)
94
   0.95% (11 lượt)
95
   1.04% (12 lượt)
96
   1.13% (13 lượt)
97
   0.69% (8 lượt)
98
   2.00% (23 lượt)
99
   1.04% (12 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 02/12/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

01( 4 Lần )Tăng 1
44( 4 Lần )Tăng 1
64( 3 Lần ) Không tăng
66( 3 Lần ) Không tăng
85( 3 Lần ) Không tăng
87( 3 Lần )Tăng 1
94( 3 Lần )Tăng 3

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

29 ( 7 Lần ) Không tăng
01 ( 6 Lần )Tăng 2
93 ( 6 Lần ) Không tăng
00 ( 5 Lần )Tăng 1
32 ( 5 Lần ) Không tăng
39( 5 Lần )Tăng 1
45( 5 Lần ) Không tăng
58( 5 Lần )Giảm 1
64( 5 Lần )Giảm 1
98( 5 Lần )Giảm 3

Các cặp số ra liên tiếp:

01 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
24 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
40 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
52 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
84 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

08      ( 13 ngày )
56      ( 13 ngày )
71      ( 12 ngày )
62      ( 11 ngày )
76      ( 10 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
13 Lần 2
08 Lần 0
14 Lần 3
18 Lần 0
11 Lần 2
24 Lần 0
8 Lần 3
38 Lần 5
15 Lần 3
420 Lần 5
9 Lần 2
512 Lần 4
13 Lần 1
613 Lần 2
3 Lần 3
714 Lần 4
15 Lần 3
89 Lần 2
7 Lần 2
912 Lần 0