Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.65% (19 lượt)
01
   1.13% (13 lượt)
02
   0.52% (6 lượt)
03
   0.95% (11 lượt)
04
   0.78% (9 lượt)
05
   1.22% (14 lượt)
06
   0.95% (11 lượt)
07
   0.78% (9 lượt)
08
   1.39% (16 lượt)
09
   1.13% (13 lượt)
10
   0.61% (7 lượt)
11
   1.13% (13 lượt)
12
   0.87% (10 lượt)
13
   1.22% (14 lượt)
14
   0.87% (10 lượt)
15
   1.13% (13 lượt)
16
   0.69% (8 lượt)
17
   0.52% (6 lượt)
18
   1.30% (15 lượt)
19
   0.69% (8 lượt)
20
   1.04% (12 lượt)
21
   1.22% (14 lượt)
22
   0.78% (9 lượt)
23
   0.78% (9 lượt)
24
   0.87% (10 lượt)
25
   1.04% (12 lượt)
26
   0.61% (7 lượt)
27
   0.87% (10 lượt)
28
   1.04% (12 lượt)
29
   1.74% (20 lượt)
30
   1.30% (15 lượt)
31
   0.52% (6 lượt)
32
   0.78% (9 lượt)
33
   1.04% (12 lượt)
34
   1.22% (14 lượt)
35
   0.87% (10 lượt)
36
   1.30% (15 lượt)
37
   0.69% (8 lượt)
38
   1.13% (13 lượt)
39
   0.87% (10 lượt)
40
   1.13% (13 lượt)
41
   0.87% (10 lượt)
42
   1.04% (12 lượt)
43
   0.95% (11 lượt)
44
   1.13% (13 lượt)
45
   0.78% (9 lượt)
46
   1.04% (12 lượt)
47
   0.78% (9 lượt)
48
   0.87% (10 lượt)
49
   0.87% (10 lượt)
50
   0.95% (11 lượt)
51
   1.22% (14 lượt)
52
   0.78% (9 lượt)
53
   0.69% (8 lượt)
54
   0.87% (10 lượt)
55
   0.78% (9 lượt)
56
   0.95% (11 lượt)
57
   0.78% (9 lượt)
58
   1.22% (14 lượt)
59
   1.04% (12 lượt)
60
   0.69% (8 lượt)
61
   0.87% (10 lượt)
62
   1.04% (12 lượt)
63
   0.87% (10 lượt)
64
   1.39% (16 lượt)
65
   0.78% (9 lượt)
66
   0.95% (11 lượt)
67
   0.78% (9 lượt)
68
   1.30% (15 lượt)
69
   1.39% (16 lượt)
70
   1.04% (12 lượt)
71
   1.04% (12 lượt)
72
   1.30% (15 lượt)
73
   1.13% (13 lượt)
74
   1.13% (13 lượt)
75
   1.04% (12 lượt)
76
   0.78% (9 lượt)
77
   0.95% (11 lượt)
78
   0.87% (10 lượt)
79
   0.87% (10 lượt)
80
   0.87% (10 lượt)
81
   1.13% (13 lượt)
82
   1.13% (13 lượt)
83
   1.04% (12 lượt)
84
   1.04% (12 lượt)
85
   0.95% (11 lượt)
86
   1.13% (13 lượt)
87
   0.52% (6 lượt)
88
   1.13% (13 lượt)
89
   1.30% (15 lượt)
90
   1.04% (12 lượt)
91
   1.39% (16 lượt)
92
   0.78% (9 lượt)
93
   1.39% (16 lượt)
94
   0.87% (10 lượt)
95
   1.22% (14 lượt)
96
   1.48% (17 lượt)
97
   1.22% (14 lượt)
98
   1.30% (15 lượt)
99
   0.87% (10 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 08/06/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

95( 5 Lần )Tăng 3
28( 4 Lần )Tăng 2
40( 4 Lần )Tăng 2
06( 3 Lần )Tăng 2
22( 3 Lần )Tăng 2
37( 3 Lần )Giảm 1
62( 3 Lần )Tăng 1
91( 3 Lần )Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

00 ( 8 Lần )Giảm 1
95 ( 7 Lần )Tăng 3
03 ( 6 Lần ) Không tăng
98 ( 6 Lần ) Không tăng
01 ( 5 Lần )Giảm 2
06( 5 Lần )Tăng 2
18( 5 Lần ) Không tăng
22( 5 Lần )Tăng 1
29( 5 Lần ) Không tăng
69( 5 Lần ) Không tăng
90( 5 Lần )Giảm 1
96( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

40 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
91 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
23 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
28 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
33 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
62 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
95 ( 2 Ngày ) ( 5 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

26      ( 14 ngày )
19      ( 13 ngày )
53      ( 11 ngày )
14      ( 8 ngày )
15      ( 8 ngày )
52      ( 8 ngày )
84      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
11 Lần 0
015 Lần 1
4 Lần 1
111 Lần 1
15 Lần 2
212 Lần 4
11 Lần 2
310 Lần 1
11 Lần 2
49 Lần 3
10 Lần 2
59 Lần 5
14 Lần 0
611 Lần 2
7 Lần 3
77 Lần 0
7 Lần 2
814 Lần 3
18 Lần 2
910 Lần 6