Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)

00
   0.52% (6 lượt)
01
   0.78% (9 lượt)
02
   1.56% (18 lượt)
03
   0.95% (11 lượt)
04
   0.87% (10 lượt)
05
   0.95% (11 lượt)
06
   0.95% (11 lượt)
07
   0.78% (9 lượt)
08
   1.13% (13 lượt)
09
   1.22% (14 lượt)
10
   1.48% (17 lượt)
11
   1.39% (16 lượt)
12
   0.87% (10 lượt)
13
   0.69% (8 lượt)
14
   0.95% (11 lượt)
15
   1.56% (18 lượt)
16
   0.87% (10 lượt)
17
   1.13% (13 lượt)
18
   0.95% (11 lượt)
19
   0.43% (5 lượt)
20
   1.22% (14 lượt)
21
   0.43% (5 lượt)
22
   0.69% (8 lượt)
23
   1.39% (16 lượt)
24
   1.22% (14 lượt)
25
   0.69% (8 lượt)
26
   0.78% (9 lượt)
27
   1.13% (13 lượt)
28
   1.13% (13 lượt)
29
   1.04% (12 lượt)
30
   0.87% (10 lượt)
31
   1.22% (14 lượt)
32
   0.95% (11 lượt)
33
   0.95% (11 lượt)
34
   1.30% (15 lượt)
35
   1.39% (16 lượt)
36
   1.30% (15 lượt)
37
   0.61% (7 lượt)
38
   1.22% (14 lượt)
39
   0.78% (9 lượt)
40
   1.22% (14 lượt)
41
   0.95% (11 lượt)
42
   0.69% (8 lượt)
43
   1.04% (12 lượt)
44
   0.95% (11 lượt)
45
   0.87% (10 lượt)
46
   0.87% (10 lượt)
47
   1.22% (14 lượt)
48
   1.56% (18 lượt)
49
   0.78% (9 lượt)
50
   1.22% (14 lượt)
51
   0.95% (11 lượt)
52
   0.87% (10 lượt)
53
   0.52% (6 lượt)
54
   0.95% (11 lượt)
55
   0.87% (10 lượt)
56
   0.87% (10 lượt)
57
   0.52% (6 lượt)
58
   1.13% (13 lượt)
59
   0.87% (10 lượt)
60
   0.78% (9 lượt)
61
   0.78% (9 lượt)
62
   1.30% (15 lượt)
63
   0.69% (8 lượt)
64
   1.65% (19 lượt)
65
   1.22% (14 lượt)
66
   0.87% (10 lượt)
67
   0.78% (9 lượt)
68
   0.78% (9 lượt)
69
   1.04% (12 lượt)
70
   0.95% (11 lượt)
71
   0.61% (7 lượt)
72
   1.04% (12 lượt)
73
   1.22% (14 lượt)
74
   0.61% (7 lượt)
75
   1.04% (12 lượt)
76
   1.30% (15 lượt)
77
   0.95% (11 lượt)
78
   1.22% (14 lượt)
79
   0.95% (11 lượt)
80
   0.78% (9 lượt)
81
   1.22% (14 lượt)
82
   1.30% (15 lượt)
83
   0.69% (8 lượt)
84
   1.04% (12 lượt)
85
   0.61% (7 lượt)
86
   1.39% (16 lượt)
87
   1.04% (12 lượt)
88
   1.13% (13 lượt)
89
   1.65% (19 lượt)
90
   0.95% (11 lượt)
91
   1.22% (14 lượt)
92
   0.87% (10 lượt)
93
   1.13% (13 lượt)
94
   1.04% (12 lượt)
95
   0.69% (8 lượt)
96
   0.61% (7 lượt)
97
   1.22% (14 lượt)
98
   1.13% (13 lượt)
99
   1.22% (14 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 02/03/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

64( 4 Lần )Tăng 2
82( 4 Lần ) Không tăng
84( 4 Lần ) Không tăng
08( 3 Lần )Tăng 2
17( 3 Lần )Tăng 1
31( 3 Lần )Tăng 1
33( 3 Lần )Giảm 1
38( 3 Lần )Tăng 1
40( 3 Lần )Tăng 1
50( 3 Lần ) Không tăng
62( 3 Lần )Tăng 1
81( 3 Lần )Tăng 2
89( 3 Lần )Tăng 1
98( 3 Lần )Giảm 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

64 ( 9 Lần )Tăng 2
82 ( 7 Lần )Giảm 2
89 ( 7 Lần )Tăng 1
10 ( 6 Lần ) Không tăng
50 ( 6 Lần ) Không tăng
98( 6 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

17 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
31 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
36 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
37 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
38 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
62 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
64 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
72 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
81 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
89 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

71      ( 9 ngày )
00      ( 8 ngày )
03      ( 8 ngày )
68      ( 8 ngày )
88      ( 8 ngày )
96      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
7 Lần 2
012 Lần 1
12 Lần 1
19 Lần 0
12 Lần 2
215 Lần 2
13 Lần 2
38 Lần 2
6 Lần 3
416 Lần 2
13 Lần 4
55 Lần 1
12 Lần 4
69 Lần 0
6 Lần 1
711 Lần 4
14 Lần 3
813 Lần 0
13 Lần 4
910 Lần 0