Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.28% (15 lượt)
01
   1.03% (12 lượt)
02
   0.85% (10 lượt)
03
   1.37% (16 lượt)
04
   1.37% (16 lượt)
05
   1.20% (14 lượt)
06
   0.94% (11 lượt)
07
   0.68% (8 lượt)
08
   1.45% (17 lượt)
09
   0.77% (9 lượt)
10
   0.68% (8 lượt)
11
   1.62% (19 lượt)
12
   0.26% (3 lượt)
13
   1.11% (13 lượt)
14
   0.68% (8 lượt)
15
   0.94% (11 lượt)
16
   1.11% (13 lượt)
17
   0.68% (8 lượt)
18
   0.68% (8 lượt)
19
   1.20% (14 lượt)
20
   0.85% (10 lượt)
21
   0.85% (10 lượt)
22
   0.94% (11 lượt)
23
   1.03% (12 lượt)
24
   0.51% (6 lượt)
25
   0.85% (10 lượt)
26
   0.94% (11 lượt)
27
   0.94% (11 lượt)
28
   0.43% (5 lượt)
29
   0.85% (10 lượt)
30
   0.85% (10 lượt)
31
   0.94% (11 lượt)
32
   1.20% (14 lượt)
33
   0.51% (6 lượt)
34
   1.03% (12 lượt)
35
   0.68% (8 lượt)
36
   0.85% (10 lượt)
37
   1.20% (14 lượt)
38
   0.94% (11 lượt)
39
   1.03% (12 lượt)
40
   0.68% (8 lượt)
41
   1.37% (16 lượt)
42
   0.85% (10 lượt)
43
   1.62% (19 lượt)
44
   0.85% (10 lượt)
45
   0.77% (9 lượt)
46
   1.20% (14 lượt)
47
   0.43% (5 lượt)
48
   1.03% (12 lượt)
49
   0.51% (6 lượt)
50
   1.03% (12 lượt)
51
   1.45% (17 lượt)
52
   1.45% (17 lượt)
53
   0.60% (7 lượt)
54
   1.11% (13 lượt)
55
   1.28% (15 lượt)
56
   0.68% (8 lượt)
57
   0.77% (9 lượt)
58
   1.20% (14 lượt)
59
   1.03% (12 lượt)
60
   1.11% (13 lượt)
61
   1.28% (15 lượt)
62
   0.94% (11 lượt)
63
   0.85% (10 lượt)
64
   0.94% (11 lượt)
65
   1.45% (17 lượt)
66
   1.37% (16 lượt)
67
   0.94% (11 lượt)
68
   1.03% (12 lượt)
69
   0.94% (11 lượt)
70
   0.51% (6 lượt)
71
   1.03% (12 lượt)
72
   1.03% (12 lượt)
73
   1.11% (13 lượt)
74
   1.03% (12 lượt)
75
   1.37% (16 lượt)
76
   0.60% (7 lượt)
77
   1.11% (13 lượt)
78
   0.77% (9 lượt)
79
   1.45% (17 lượt)
80
   0.51% (6 lượt)
81
   1.03% (12 lượt)
82
   1.54% (18 lượt)
83
   1.11% (13 lượt)
84
   0.94% (11 lượt)
85
   1.11% (13 lượt)
86
   0.94% (11 lượt)
87
   1.37% (16 lượt)
88
   1.20% (14 lượt)
89
   0.85% (10 lượt)
90
   1.37% (16 lượt)
91
   0.94% (11 lượt)
92
   0.85% (10 lượt)
93
   0.68% (8 lượt)
94
   1.45% (17 lượt)
95
   1.37% (16 lượt)
96
   1.11% (13 lượt)
97
   1.37% (16 lượt)
98
   1.11% (13 lượt)
99
   1.03% (12 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 22/07/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

71( 5 Lần )Tăng 1
82( 5 Lần )Tăng 1
27( 4 Lần )Tăng 1
52( 4 Lần ) Không tăng
79( 4 Lần )Giảm 1
95( 4 Lần )Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

79 ( 8 Lần ) Không tăng
95 ( 8 Lần )Tăng 2
51 ( 6 Lần )Tăng 1
66 ( 6 Lần )Tăng 1
71 ( 6 Lần )Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

95 ( 7 Ngày ) ( 8 lần )
30 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
66 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
71 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
82 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
91 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
02 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
24 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
39 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
51 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
57 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
73 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
90 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

12      ( 16 ngày )
49      ( 14 ngày )
81      ( 10 ngày )
44      ( 8 ngày )
36      ( 7 ngày )
78      ( 7 ngày )
80      ( 7 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
12 Lần 1
010 Lần 5
7 Lần 0
113 Lần 1
12 Lần 2
219 Lần 2
11 Lần 4
313 Lần 4
9 Lần 1
415 Lần 2
14 Lần 2
59 Lần 1
13 Lần 2
68 Lần 3
16 Lần 3
714 Lần 3
13 Lần 0
89 Lần 0
19 Lần 3
916 Lần 3