Kết quả xổ số điện toán Power 6/55

Kỳ vé #01003 | Thứ bảy, ngày 02/03/2024
01192131505537

Jackpot 1: 164.593.876.350 đồng
Jackpot 2: 6.237.897.400 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 10164.593.876.350đ
Jackpot 206.237.897.400đ
Giải nhất1540.000.000đ
Giải nhì1622500.000đ
Giải ba3168350.000đ
Kỳ vé #01002 | Thứ năm, ngày 29/02/2024
04112038525333

Jackpot 1: 153.346.722.600 đồng
Jackpot 2: 4.988.213.650 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 10153.346.722.600đ
Jackpot 204.988.213.650đ
Giải nhất1740.000.000đ
Giải nhì1435500.000đ
Giải ba3178550.000đ
Kỳ vé #01001 | Thứ ba, ngày 27/02/2024
01040608243553

Jackpot 1: 142.673.643.750 đồng
Jackpot 2: 3.802.316.000 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 10142.673.643.750đ
Jackpot 203.802.316.000đ
Giải nhất1740.000.000đ
Giải nhì2068500.000đ
Giải ba3694650.000đ
Kỳ vé #01000 | Thứ bảy, ngày 24/02/2024
01032227384026

Jackpot 1: 135.452.799.750 đồng
Jackpot 2: 3.569.068.200 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 10135.452.799.750đ
Jackpot 213.569.068.200đ
Giải nhất1540.000.000đ
Giải nhì1569500.000đ
Giải ba2974150.000đ
Kỳ vé #00999 | Thứ năm, ngày 22/02/2024
08192431355501

Jackpot 1: 130.331.185.950 đồng
Jackpot 2: 3.419.717.350 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 10130.331.185.950đ
Jackpot 213.419.717.350đ
Giải nhất4840.000.000đ
Giải nhì1511500.000đ
Giải ba3079350.000đ