Kết quả xổ số điện toán Power 6/55

Kỳ vé #01051 | Thứ bảy, ngày 22/06/2024
17253135414236

Jackpot 1: 76.722.113.100 đồng
Jackpot 2: 3.970.457.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1076.722.113.100đ
Jackpot 203.970.457.500đ
Giải nhất2940.000.000đ
Giải nhì1120500.000đ
Giải ba2111950.000đ
Kỳ vé #01050 | Thứ năm, ngày 20/06/2024
01102934435549

Jackpot 1: 74.105.630.400 đồng
Jackpot 2: 3.679.737.200 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1074.105.630.400đ
Jackpot 203.679.737.200đ
Giải nhất1640.000.000đ
Giải nhì956500.000đ
Giải ba1950850.000đ
Kỳ vé #01049 | Thứ ba, ngày 18/06/2024
20232736384452

Jackpot 1: 70.914.719.100 đồng
Jackpot 2: 3.325.191.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1070.914.719.100đ
Jackpot 203.325.191.500đ
Giải nhất2140.000.000đ
Giải nhì1184500.000đ
Giải ba2291350.000đ
Kỳ vé #01048 | Thứ bảy, ngày 15/06/2024
05101420265136

Jackpot 1: 67.987.995.600 đồng
Jackpot 2: 3.966.842.450 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1067.987.995.600đ
Jackpot 213.966.842.450đ
Giải nhất1340.000.000đ
Giải nhì927500.000đ
Giải ba2016050.000đ
Kỳ vé #01047 | Thứ năm, ngày 13/06/2024
08394547495116

Jackpot 1: 64.999.817.400 đồng
Jackpot 2: 3.634.822.650 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1064.999.817.400đ
Jackpot 203.634.822.650đ
Giải nhất1640.000.000đ
Giải nhì789500.000đ
Giải ba1640250.000đ