KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 21/07/2024
Chủ nhậtNgày: 21/07/2024
8QG-6QG-12QG-7QG-20QG-15QG-10QG-18QG
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
10190
G.1
86296
G.2
33206
00021
G.3
06696
79454
42036
15122
23654
78466
G.4
8027
5292
6605
9745
G.5
6881
2232
1351
6073
6580
3976
G.6
592
230
142
G.7
07
89
21
96
ChụcĐơn Vị
05,6,7
1 
212,2,7
30,2,6
42,5
ChụcĐơn Vị
51,42
66
73,6
80,1,9
90,22,63
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 20/07/2024
Thứ bảyNgày: 20/07/2024
8QF-19QF-4QF-16QF-12QF-13QF-9QF-5QF
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
01882
G.1
99877
G.2
69960
51715
G.3
00775
91818
77152
62097
78145
22258
G.4
2336
9489
1404
9201
G.5
5165
4767
4964
9307
6772
9807
G.6
239
703
602
G.7
16
62
42
90
ChụcĐơn Vị
01,2,3,4,72
15,6,8
2 
36,9
42,5
ChụcĐơn Vị
52,8
60,2,4,5,7
72,5,7
82,9
90,7
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 19/07/2024
Thứ sáuNgày: 19/07/2024
13QE-20QE-1QE-9QE-17QE-4QE-2QE-15QE
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
23877
G.1
86129
G.2
43578
15885
G.3
32084
25652
61324
71720
61436
13632
G.4
0924
5666
2745
9173
G.5
9598
8190
9399
3052
6707
5148
G.6
194
088
792
G.7
39
60
52
22
ChụcĐơn Vị
07
1 
20,2,42,9
32,6,9
45,8
ChụcĐơn Vị
523
60,6
73,7,8
84,5,8
90,2,4,8,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 18/07/2024
Thứ nămNgày: 18/07/2024
1QD-13QD-16QD-17QD-3QD-9QD-20QD-19QD
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
12559
G.1
30645
G.2
80705
72880
G.3
70556
30055
15476
13776
52037
33922
G.4
4395
6731
7431
7487
G.5
1392
1973
1714
1977
0669
1729
G.6
849
257
368
G.7
02
44
97
20
ChụcĐơn Vị
02,5
14
20,2,9
312,7
44,5,9
ChụcĐơn Vị
55,6,7,9
68,9
73,62,7
80,7
92,5,7
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 17/07/2024
Thứ tưNgày: 17/07/2024
20QC-13QC-16QC-12QC-10QC-5QC-6QC-3QC
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
54959
G.1
56122
G.2
08873
94181
G.3
33815
02633
37770
24888
74383
61601
G.4
3300
4085
1347
9923
G.5
8985
1417
1636
5062
3791
1252
G.6
825
287
821
G.7
64
24
18
76
ChụcĐơn Vị
00,1
15,7,8
21,2,3,4,5
33,6
47
ChụcĐơn Vị
52,9
62,4
70,3,6
81,3,52,7,8
91
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 16/07/2024
Thứ baNgày: 16/07/2024
18QB-7QB-1QB-2QB-6QB-11QB-9QB-19QB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
79496
G.1
54389
G.2
14879
99309
G.3
86301
02170
09978
47441
83209
10665
G.4
6962
0797
5344
0621
G.5
7766
2189
0312
5850
5003
8386
G.6
359
794
639
G.7
45
12
60
22
ChụcĐơn Vị
01,3,92
122
21,2
39
41,4,5
ChụcĐơn Vị
50,9
60,2,5,6
70,8,9
86,92
94,6,7
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 15/07/2024
Thứ haiNgày: 15/07/2024
5QA-15QA-1QA-16QA-9QA-8QA-11QA-10QA
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
43030
G.1
44299
G.2
00340
25339
G.3
07684
45118
22380
38063
77163
79753
G.4
4649
7841
5946
3334
G.5
6828
9681
9694
2252
3035
5230
G.6
700
124
697
G.7
67
41
66
81
ChụcĐơn Vị
00
18
24,8
302,4,5,9
40,12,6,9
ChụcĐơn Vị
52,3
632,6,7
7 
80,12,4
94,7,9