KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 14/04/2024
Chủ nhậtNgày: 14/04/2024
3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
71396
G.1
20801
G.2
73470
83615
G.3
59318
54657
90221
19494
20418
77848
G.4
2581
6371
8850
1300
G.5
0309
2342
1961
6616
5569
5870
G.6
496
635
489
G.7
52
22
89
90
ChụcĐơn Vị
00,1,9
15,6,82
21,2
35
42,8
ChụcĐơn Vị
50,2,7
61,9
702,1
81,92
90,4,62
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 13/04/2024
Thứ bảyNgày: 13/04/2024
5KQ-15KQ-9KQ-4KQ-8KQ-1KQ-18KQ-12KQ
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
90649
G.1
71212
G.2
55720
56680
G.3
64761
94392
09089
57015
06920
83467
G.4
1452
5230
5083
2320
G.5
4090
8241
0310
6378
1575
3896
G.6
756
690
503
G.7
58
28
35
64
ChụcĐơn Vị
03
10,2,5
203,8
30,5
41,9
ChụcĐơn Vị
52,6,8
61,4,7
75,8
80,3,9
902,2,6
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 12/04/2024
Thứ sáuNgày: 12/04/2024
12KP-18KP-17KP-14KP-3KP-11KP-1KP-16KP
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
12073
G.1
92837
G.2
28622
02259
G.3
53010
14391
79427
13247
76972
60599
G.4
6594
5821
6858
2983
G.5
0993
5483
8027
6916
5213
4770
G.6
850
036
185
G.7
27
83
16
80
ChụcĐơn Vị
0 
10,3,62
21,2,73
36,7
47
ChụcĐơn Vị
50,8,9
6 
70,2,3
80,33,5
91,3,4,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 11/04/2024
Thứ nămNgày: 11/04/2024
9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
69356
G.1
22552
G.2
35140
15293
G.3
35010
28133
33342
65578
74436
57981
G.4
4851
2761
8993
3587
G.5
6909
2693
2363
1750
3328
7628
G.6
753
388
635
G.7
73
80
42
86
ChụcĐơn Vị
09
10
282
33,5,6
40,22
ChụcĐơn Vị
50,1,2,3,6
61,3
73,8
80,1,6,7,8
933
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 10/04/2024
Thứ tưNgày: 10/04/2024
18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
14138
G.1
62724
G.2
54157
96213
G.3
14362
89770
55669
50544
04462
48939
G.4
4062
5079
6608
7155
G.5
7402
1236
4922
4421
2178
9253
G.6
552
247
722
G.7
12
45
75
97
ChụcĐơn Vị
02,8
12,3
21,22,4
36,8,9
44,5,7
ChụcĐơn Vị
52,3,5,7
623,9
70,5,8,9
8 
97
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 09/04/2024
Thứ baNgày: 09/04/2024
14KL-9KL-15KL-16KL-19KL-20KL-6KL-3KL
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
16510
G.1
57524
G.2
46210
99866
G.3
59326
97595
41257
02724
00969
52074
G.4
0760
1668
3313
3684
G.5
6299
7898
4768
6210
3355
4816
G.6
717
130
568
G.7
69
62
27
41
ChụcĐơn Vị
0 
103,3,6,7
242,6,7
30
41
ChụcĐơn Vị
55,7
60,2,6,83,92
74
84
95,8,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 08/04/2024
Thứ haiNgày: 08/04/2024
5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
30147
G.1
37755
G.2
61413
89550
G.3
20904
51761
51163
31983
91022
78447
G.4
5498
3294
6720
2059
G.5
4679
0615
6473
3807
2132
0360
G.6
567
190
316
G.7
15
61
05
32
ChụcĐơn Vị
04,5,7
13,52,6
20,2
322
472
ChụcĐơn Vị
50,5,9
60,12,3,7
73,9
83
90,4,8