KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 01/03/2024
Thứ sáuNgày: 01/03/2024
18GP-5GP-13GP-10GP-3GP-6GP-8GP-7GP
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
71961
G.1
83331
G.2
77826
34607
G.3
42063
15142
67205
32829
72584
04871
G.4
7471
1023
0796
5943
G.5
6600
3416
2788
2153
6425
3770
G.6
386
092
940
G.7
21
23
65
46
ChụcĐơn Vị
00,5,7
16
21,32,5,6,9
31
40,2,3,6
ChụcĐơn Vị
53
61,3,5
70,12
84,6,8
92,6
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 29/02/2024
Thứ nămNgày: 29/02/2024
2GN-13GN-12GN-1GN-10GN-20GN-9GN-14GN
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
39648
G.1
89254
G.2
83310
67194
G.3
17553
16513
90168
81966
67408
22446
G.4
2546
1126
7889
3202
G.5
8654
2727
2819
4960
8883
8030
G.6
429
531
092
G.7
28
92
23
99
ChụcĐơn Vị
02,8
10,3,9
23,6,7,8,9
30,1
462,8
ChụcĐơn Vị
53,42
60,6,8
7 
83,9
922,4,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 28/02/2024
Thứ tưNgày: 28/02/2024
5GM-18GM-2GM-14GM-8GM-16GM-19GM-10GM
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
77645
G.1
06477
G.2
84305
38394
G.3
71202
93049
90021
21978
87788
04853
G.4
0790
0256
2861
3114
G.5
7552
7033
7276
1129
7595
4489
G.6
652
476
788
G.7
67
96
37
17
ChụcĐơn Vị
02,5
14,7
21,9
33,7
45,9
ChụcĐơn Vị
522,3,6
61,7
762,7,8
882,9
90,4,5,6
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 27/02/2024
Thứ baNgày: 27/02/2024
20GL-19GL-3GL-11GL-16GL-18GL-1GL-17GL
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
36209
G.1
22265
G.2
97620
79071
G.3
17063
61654
47294
39697
85597
98822
G.4
5624
5402
3167
0381
G.5
7878
9350
3316
8097
0986
7762
G.6
378
568
805
G.7
85
80
61
76
ChụcĐơn Vị
02,5,9
16
20,2,4
3 
4 
ChụcĐơn Vị
50,4
61,2,3,5,7,8
71,6,82
80,1,5,6
94,73
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 26/02/2024
Thứ haiNgày: 26/02/2024
9GK-4GK-13GK-2GK-7GK-17GK-14GK-3GK
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
27234
G.1
61620
G.2
29442
71430
G.3
71285
37989
62482
67475
65703
34114
G.4
4653
9878
4471
1839
G.5
0133
7292
8297
0646
4652
3382
G.6
424
832
419
G.7
63
88
24
56
ChụcĐơn Vị
03
14,9
20,42
30,2,3,4,9
42,6
ChụcĐơn Vị
52,3,6
63
71,5,8
822,5,8,9
92,7
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 25/02/2024
Chủ nhậtNgày: 25/02/2024
5GH-7GH-1GH-11GH-4GH-10GH-15GH-12GH
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
15545
G.1
85710
G.2
17410
30692
G.3
77641
63547
40180
61070
59567
02946
G.4
5607
7989
8806
1262
G.5
0689
4410
5587
5247
7619
8861
G.6
204
487
280
G.7
16
06
98
51
ChụcĐơn Vị
04,62,7
103,6,9
2 
3 
41,5,6,72
ChụcĐơn Vị
51
61,2,7
70
802,72,92
92,8
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 24/02/2024
Thứ bảyNgày: 24/02/2024
20GF-3GF-2GF-1GF-10GF-14GF-5GF-16GF
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
57333
G.1
81369
G.2
30504
76199
G.3
33651
22945
66456
46182
39290
34970
G.4
7837
6860
3636
6890
G.5
1619
7224
1740
4222
1496
0442
G.6
247
752
331
G.7
43
44
35
45
ChụcĐơn Vị
04
19
22,4
31,3,5,6,7
40,2,3,4,52,7
ChụcĐơn Vị
51,2,6
60,9
70
82
902,6,9