Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00380 | Thứ năm, Ngày 22/02/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
188
624
2 Tỷ0
ĐB Phụ
624
188
400Tr1
Nhất
668
227
644
497
30Tr2
Nhì
157
434
519
130
282
849
10Tr5
Ba
812
641
571
660
386
213
091
539
4Tr9
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr73
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K603
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5974

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00379 | Thứ ba, Ngày 20/02/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
983
009
2 Tỷ0
ĐB Phụ
009
983
400Tr0
Nhất
074
759
897
875
30Tr0
Nhì
850
267
329
418
461
649
10Tr0
Ba
733
849
799
350
663
195
826
091
4Tr7
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr39
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K567
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5152

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00378 | Thứ bảy, Ngày 17/02/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
494
829
2 Tỷ0
ĐB Phụ
829
494
400Tr0
Nhất
394
562
457
226
30Tr5
Nhì
699
295
494
230
417
611
10Tr7
Ba
332
242
292
501
889
548
117
025
4Tr4
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr52
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K469
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5111

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00377 | Thứ năm, Ngày 15/02/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
826
139
2 Tỷ0
ĐB Phụ
139
826
400Tr0
Nhất
647
839
248
669
30Tr1
Nhì
003
580
677
898
480
415
10Tr1
Ba
159
480
338
769
734
553
500
558
4Tr4
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr39
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K790
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4820

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00376 | Thứ ba, Ngày 13/02/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
081
231
2 Tỷ0
ĐB Phụ
231
081
400Tr0
Nhất
702
694
343
964
30Tr1
Nhì
143
935
712
600
557
311
10Tr10
Ba
362
334
529
756
052
242
193
147
4Tr5
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr68
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K590
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5259