Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00430 | Thứ ba, Ngày 18/06/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
544
944
2 Tỷ0
ĐB Phụ
944
544
400Tr1
Nhất
206
696
753
549
30Tr3
Nhì
065
156
814
999
065
143
10Tr3
Ba
265
027
402
261
513
543
283
278
4Tr2
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr50
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K444
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5281

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00429 | Thứ bảy, Ngày 15/06/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
635
081
2 Tỷ0
ĐB Phụ
081
635
400Tr0
Nhất
008
741
351
640
30Tr1
Nhì
953
728
538
850
177
105
10Tr7
Ba
500
821
578
783
048
642
632
707
4Tr15
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr49
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K554
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4949

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00428 | Thứ năm, Ngày 13/06/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
932
456
2 Tỷ0
ĐB Phụ
456
932
400Tr0
Nhất
548
662
208
558
30Tr1
Nhì
743
464
837
829
207
925
10Tr4
Ba
986
113
783
645
842
197
782
917
4Tr2
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr58
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K484
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5061

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00427 | Thứ ba, Ngày 11/06/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
771
677
2 Tỷ0
ĐB Phụ
677
771
400Tr0
Nhất
433
780
664
718
30Tr0
Nhì
416
986
123
716
218
220
10Tr12
Ba
015
212
301
547
577
555
166
211
4Tr10
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr98
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K556
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5851

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00426 | Thứ bảy, Ngày 08/06/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
136
153
2 Tỷ5
ĐB Phụ
153
136
400Tr1
Nhất
991
418
409
474
30Tr1
Nhì
567
850
761
965
558
820
10Tr2
Ba
270
948
619
761
174
726
606
215
4Tr6
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr69
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K763
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4630