Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00446 | Thứ năm, Ngày 25/07/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
199
990
2 Tỷ0
ĐB Phụ
990
199
400Tr2
Nhất
278
401
828
969
30Tr1
Nhì
118
655
991
307
207
896
10Tr2
Ba
215
860
548
832
503
365
904
205
4Tr5
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr58
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K564
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4386

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00445 | Thứ ba, Ngày 23/07/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
466
437
2 Tỷ1
ĐB Phụ
437
466
400Tr0
Nhất
249
836
437
995
30Tr1
Nhì
419
503
718
235
257
366
10Tr5
Ba
966
666
208
204
156
725
187
971
4Tr17
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr90
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K562
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5341

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00444 | Thứ bảy, Ngày 20/07/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
973
779
2 Tỷ0
ĐB Phụ
779
973
400Tr0
Nhất
190
492
815
706
30Tr2
Nhì
512
454
612
458
454
307
10Tr12
Ba
750
987
859
860
023
763
098
254
4Tr3
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr41
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K713
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4645

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00443 | Thứ năm, Ngày 18/07/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
135
588
2 Tỷ0
ĐB Phụ
588
135
400Tr0
Nhất
941
726
585
693
30Tr3
Nhì
108
829
177
240
222
491
10Tr1
Ba
751
464
634
809
569
336
228
763
4Tr5
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr54
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K847
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4985

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00442 | Thứ ba, Ngày 16/07/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
995
012
2 Tỷ0
ĐB Phụ
012
995
400Tr0
Nhất
692
612
462
478
30Tr0
Nhì
012
253
303
960
704
496
10Tr2
Ba
643
392
402
336
568
165
564
159
4Tr7
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr37
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K500
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5467