Kết quả xổ số điện toán Max 3D

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00734 | Thứ sáu, Ngày 23/02/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 17
928
870
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 53
757
567
541
718
Giải nhất
40Tr: 4
Giải nhì
210K: 71
256
167
824
097
400
574
Giải nhì
10Tr: 2
Giải ba
100K: 64
088
475
925
599
930
383
970
607
Giải ba
5Tr: 2
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 24
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 279
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3211

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00733 | Thứ tư, Ngày 21/02/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 41
785
987
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 52
989
337
766
569
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 133
697
885
107
306
134
336
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 133
475
612
410
172
155
093
135
388
Giải ba
5Tr: 3
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 42
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 436
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3372

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00732 | Thứ hai, Ngày 19/02/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 29
659
370
Đặc biệt
1Tỷ: 2
Giải nhất
350K: 63
766
092
622
447
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 112
535
280
142
421
941
250
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 315
033
799
713
379
832
606
238
425
Giải ba
5Tr: 22
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 100
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 715
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 7183

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00731 | Thứ sáu, Ngày 16/02/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 32
415
036
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 43
902
783
851
122
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 67
676
880
780
819
972
881
Giải nhì
10Tr: 4
Giải ba
100K: 91
436
335
696
713
895
408
621
599
Giải ba
5Tr: 6
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 38
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 363
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3299

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00730 | Thứ tư, Ngày 14/02/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 33
184
236
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 34
507
051
640
584
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 83
969
006
298
520
497
729
Giải nhì
10Tr: 1
Giải ba
100K: 120
357
026
896
284
650
349
780
861
Giải ba
5Tr: 2
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 22
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 475
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3055