Kết quả xổ số điện toán Max 3D

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00797 | Thứ sáu, Ngày 19/07/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 33
735
400
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 33
411
531
310
975
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 194
229
374
018
765
358
725
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 104
151
945
707
448
546
282
099
270
Giải ba
5Tr: 5
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 36
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 326
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3380

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00796 | Thứ tư, Ngày 17/07/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 31
918
543
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 73
195
052
156
286
Giải nhất
40Tr: 3
Giải nhì
210K: 104
144
097
952
732
763
830
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 158
425
872
303
349
219
436
006
118
Giải ba
5Tr: 3
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 31
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 424
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3772

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00795 | Thứ hai, Ngày 15/07/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 19
443
995
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 62
328
463
787
466
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 70
095
884
933
917
875
972
Giải nhì
10Tr: 6
Giải ba
100K: 118
631
599
104
304
235
866
807
261
Giải ba
5Tr: 4
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 43
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 409
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 5145

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00794 | Thứ sáu, Ngày 12/07/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 16
459
218
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 47
471
818
493
293
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 40
742
659
284
745
294
904
Giải nhì
10Tr: 2
Giải ba
100K: 112
706
241
950
536
444
827
763
897
Giải ba
5Tr: 27
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 55
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 487
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3533

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00793 | Thứ tư, Ngày 10/07/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 12
630
172
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 56
985
124
646
271
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 48
016
038
466
438
781
237
Giải nhì
10Tr: 4
Giải ba
100K: 55
381
030
343
805
963
601
193
516
Giải ba
5Tr: 7
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 30
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 385
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3194