Kết quả xổ số điện toán Max 3D

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00755 | Thứ sáu, Ngày 12/04/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 141
720
217
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 118
573
379
612
338
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 92
264
144
114
025
465
932
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 114
041
665
038
389
067
748
226
557
Giải ba
5Tr: 5
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 32
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 516
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3883

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00754 | Thứ tư, Ngày 10/04/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 50
577
268
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 51
353
360
313
399
Giải nhất
40Tr: 3
Giải nhì
210K: 71
669
493
577
671
090
720
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 141
626
240
729
972
531
445
921
216
Giải ba
5Tr: 2
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 76
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 469
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3598

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00753 | Thứ hai, Ngày 08/04/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 23
356
026
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 53
553
466
562
100
Giải nhất
40Tr: 5
Giải nhì
210K: 85
206
479
436
998
641
371
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 158
093
484
673
820
117
149
111
888
Giải ba
5Tr: 11
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 62
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 564
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 5684

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00752 | Thứ sáu, Ngày 05/04/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 49
677
048
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 66
734
538
040
803
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 42
493
844
085
850
556
432
Giải nhì
10Tr: 2
Giải ba
100K: 96
723
115
538
007
418
992
060
202
Giải ba
5Tr: 7
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 30
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 365
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3392

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00751 | Thứ tư, Ngày 03/04/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 19
572
807
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 50
459
252
285
085
Giải nhất
40Tr: 2
Giải nhì
210K: 103
507
222
125
363
829
739
Giải nhì
10Tr: 1
Giải ba
100K: 101
970
130
362
808
599
150
825
070
Giải ba
5Tr: 1
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 35
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 344
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3583