Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)

00
   0.86% (7 lượt)
01
   0.49% (4 lượt)
02
   0.74% (6 lượt)
03
   1.11% (9 lượt)
04
   1.11% (9 lượt)
05
   0.99% (8 lượt)
06
   0.99% (8 lượt)
07
   0.74% (6 lượt)
08
   0.74% (6 lượt)
09
   0.62% (5 lượt)
10
   0.86% (7 lượt)
11
   1.73% (14 lượt)
12
   1.11% (9 lượt)
13
   0.62% (5 lượt)
14
   1.36% (11 lượt)
15
   0.86% (7 lượt)
16
   1.36% (11 lượt)
17
   0.86% (7 lượt)
18
   1.73% (14 lượt)
19
   0.74% (6 lượt)
20
   1.73% (14 lượt)
21
   1.23% (10 lượt)
22
   0.86% (7 lượt)
23
   0.74% (6 lượt)
24
   1.11% (9 lượt)
25
   0.86% (7 lượt)
26
   0.99% (8 lượt)
27
   0.99% (8 lượt)
28
   0.86% (7 lượt)
29
   0.49% (4 lượt)
30
   0.25% (2 lượt)
31
   1.60% (13 lượt)
32
   1.11% (9 lượt)
33
   0.74% (6 lượt)
34
   0.74% (6 lượt)
35
   1.60% (13 lượt)
36
   0.86% (7 lượt)
37
   1.11% (9 lượt)
38
   0.99% (8 lượt)
39
   0.99% (8 lượt)
40
   1.23% (10 lượt)
41
   1.98% (16 lượt)
42
   1.48% (12 lượt)
43
   0.74% (6 lượt)
44
   1.11% (9 lượt)
45
   0.86% (7 lượt)
46
   0.62% (5 lượt)
47
   0.86% (7 lượt)
48
   0.62% (5 lượt)
49
   1.48% (12 lượt)
50
   0.99% (8 lượt)
51
   1.48% (12 lượt)
52
   1.11% (9 lượt)
53
   1.11% (9 lượt)
54
   0.74% (6 lượt)
55
   0.37% (3 lượt)
56
   1.73% (14 lượt)
57
   0.74% (6 lượt)
58
   0.86% (7 lượt)
59
   1.11% (9 lượt)
60
   0.86% (7 lượt)
61
   1.23% (10 lượt)
62
   1.23% (10 lượt)
63
   0.74% (6 lượt)
64
   0.99% (8 lượt)
65
   1.11% (9 lượt)
66
   1.48% (12 lượt)
67
   0.99% (8 lượt)
68
   0.99% (8 lượt)
69
   0.86% (7 lượt)
70
   1.11% (9 lượt)
71
   0.62% (5 lượt)
72
   0.37% (3 lượt)
73
   0.86% (7 lượt)
74
   1.23% (10 lượt)
75
   0.74% (6 lượt)
76
   1.36% (11 lượt)
77
   0.74% (6 lượt)
78
   0.86% (7 lượt)
79
   1.48% (12 lượt)
80
   0.99% (8 lượt)
81
   0.99% (8 lượt)
82
   0.86% (7 lượt)
83
   1.11% (9 lượt)
84
   0.99% (8 lượt)
85
   0.25% (2 lượt)
86
   0.74% (6 lượt)
87
   0.74% (6 lượt)
88
   1.48% (12 lượt)
89
   1.23% (10 lượt)
90
   1.60% (13 lượt)
91
   1.11% (9 lượt)
92
   0.74% (6 lượt)
93
   0.86% (7 lượt)
94
   0.62% (5 lượt)
95
   1.23% (10 lượt)
96
   0.86% (7 lượt)
97
   1.11% (9 lượt)
98
   0.74% (6 lượt)
99
   1.11% (9 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 23/02/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

37( 3 Lần )Tăng 1
48( 3 Lần ) Không tăng
88( 3 Lần )Tăng 1
04( 2 Lần )Tăng 1
08( 2 Lần )Tăng 1
13( 2 Lần ) Không tăng
18( 2 Lần )Giảm 1
20( 2 Lần )Tăng 1
25( 2 Lần )Tăng 1
26( 2 Lần ) Không tăng
34( 2 Lần ) Không tăng
40( 2 Lần )Tăng 1
41( 2 Lần )Tăng 1
47( 2 Lần )Tăng 1
49( 2 Lần ) Không tăng
64( 2 Lần ) Không tăng
69( 2 Lần )Tăng 1
72( 2 Lần ) Không tăng
83( 2 Lần ) Không tăng
89( 2 Lần )Tăng 2
90( 2 Lần )Tăng 1
91( 2 Lần ) Không tăng
93( 2 Lần )Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

18 ( 5 Lần ) Không tăng
24 ( 5 Lần )Tăng 1
49 ( 4 Lần ) Không tăng
64 ( 4 Lần )Giảm 1
66 ( 4 Lần )Giảm 1
88( 4 Lần )Tăng 1
89( 4 Lần )Tăng 2

Các cặp số ra liên tiếp:

37 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
88 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
04 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
20 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
47 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
90 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
93 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

71      ( 14 ngày )
17      ( 13 ngày )
46      ( 13 ngày )
86      ( 13 ngày )
96      ( 12 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
5 Lần 0
011 Lần 0
7 Lần 4
19 Lần 1
8 Lần 1
24 Lần 3
11 Lần 1
38 Lần 2
12 Lần 4
47 Lần 2
4 Lần 2
56 Lần 2
9 Lần 1
64 Lần 4
7 Lần 0
77 Lần 2
9 Lần 2
815 Lần 1
9 Lần 1
910 Lần 1