Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)

00
   0.99% (8 lượt)
01
   0.62% (5 lượt)
02
   0.99% (8 lượt)
03
   1.23% (10 lượt)
04
   0.62% (5 lượt)
05
   1.11% (9 lượt)
06
   0.62% (5 lượt)
07
   0.74% (6 lượt)
08
   0.49% (4 lượt)
09
   1.48% (12 lượt)
10
   1.48% (12 lượt)
11
   0.99% (8 lượt)
12
   0.99% (8 lượt)
13
   1.36% (11 lượt)
14
   0.62% (5 lượt)
15
   1.36% (11 lượt)
16
   1.23% (10 lượt)
17
   1.11% (9 lượt)
18
   1.23% (10 lượt)
19
   0.62% (5 lượt)
20
   1.36% (11 lượt)
21
   1.11% (9 lượt)
22
   1.36% (11 lượt)
23
   0.74% (6 lượt)
24
   0.86% (7 lượt)
25
   0.86% (7 lượt)
26
   1.11% (9 lượt)
27
   1.36% (11 lượt)
28
   1.48% (12 lượt)
29
   1.11% (9 lượt)
30
   0.49% (4 lượt)
31
   0.49% (4 lượt)
32
   1.48% (12 lượt)
33
   1.23% (10 lượt)
34
   0.49% (4 lượt)
35
   0.99% (8 lượt)
36
   0.49% (4 lượt)
37
   0.74% (6 lượt)
38
   1.11% (9 lượt)
39
   0.99% (8 lượt)
40
   1.23% (10 lượt)
41
   1.11% (9 lượt)
42
   1.73% (14 lượt)
43
   0.37% (3 lượt)
44
   0.86% (7 lượt)
45
   0.49% (4 lượt)
46
   0.49% (4 lượt)
47
   0.86% (7 lượt)
48
   0.74% (6 lượt)
49
   1.36% (11 lượt)
50
   1.48% (12 lượt)
51
   0.62% (5 lượt)
52
   1.48% (12 lượt)
53
   0.49% (4 lượt)
54
   1.23% (10 lượt)
55
   0.86% (7 lượt)
56
   0.99% (8 lượt)
57
   1.36% (11 lượt)
58
   0.49% (4 lượt)
59
   1.36% (11 lượt)
60
   1.11% (9 lượt)
61
   1.85% (15 lượt)
62
   0.86% (7 lượt)
63
   0.99% (8 lượt)
64
   0.25% (2 lượt)
65
   1.11% (9 lượt)
66
   0.86% (7 lượt)
67
   0.74% (6 lượt)
68
   0.49% (4 lượt)
69
   1.85% (15 lượt)
70
   0.99% (8 lượt)
71
   1.73% (14 lượt)
72
   0.86% (7 lượt)
73
   1.23% (10 lượt)
74
   1.11% (9 lượt)
75
   0.62% (5 lượt)
76
   0.12% (1 lượt)
77
   0.37% (3 lượt)
78
   0.74% (6 lượt)
79
   1.98% (16 lượt)
80
   0.74% (6 lượt)
81
   1.36% (11 lượt)
82
   0.62% (5 lượt)
83
   1.36% (11 lượt)
84
   0.74% (6 lượt)
85
   0.62% (5 lượt)
86
   1.36% (11 lượt)
87
   1.23% (10 lượt)
88
   0.37% (3 lượt)
89
   1.60% (13 lượt)
90
   1.36% (11 lượt)
91
   1.23% (10 lượt)
92
   0.74% (6 lượt)
93
   1.23% (10 lượt)
94
   0.62% (5 lượt)
95
   0.86% (7 lượt)
96
   1.36% (11 lượt)
97
   0.86% (7 lượt)
98
   1.23% (10 lượt)
99
   1.23% (10 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 17/04/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

29( 3 Lần )Tăng 1
33( 3 Lần )Tăng 1
69( 3 Lần ) Không tăng
00( 2 Lần ) Không tăng
03( 2 Lần )Tăng 1
04( 2 Lần ) Không tăng
10( 2 Lần ) Không tăng
16( 2 Lần )Giảm 1
17( 2 Lần )Tăng 1
18( 2 Lần )Giảm 1
34( 2 Lần )Tăng 1
40( 2 Lần )Tăng 2
41( 2 Lần )Tăng 2
50( 2 Lần ) Không tăng
51( 2 Lần ) Không tăng
54( 2 Lần )Tăng 1
61( 2 Lần )Giảm 1
71( 2 Lần ) Không tăng
74( 2 Lần )Tăng 2
79( 2 Lần ) Không tăng
81( 2 Lần )Giảm 1
89( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

10 ( 5 Lần ) Không tăng
16 ( 5 Lần ) Không tăng
50 ( 5 Lần )Tăng 1
61 ( 5 Lần ) Không tăng
89 ( 5 Lần )Tăng 2
93( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

69 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
33 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
17 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
18 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
50 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
71 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

14      ( 15 ngày )
31      ( 13 ngày )
76      ( 13 ngày )
11      ( 12 ngày )
19      ( 12 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
8 Lần 0
010 Lần 1
10 Lần 2
111 Lần 2
9 Lần 1
27 Lần 2
6 Lần 1
310 Lần 2
9 Lần 3
410 Lần 3
8 Lần 1
53 Lần 2
9 Lần 0
67 Lần 2
9 Lần 1
77 Lần 3
8 Lần 1
85 Lần 1
5 Lần 2
911 Lần 0