Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)

00
   0.93% (10 lượt)
01
   1.20% (13 lượt)
02
   0.93% (10 lượt)
03
   1.02% (11 lượt)
04
   0.28% (3 lượt)
05
   1.11% (12 lượt)
06
   1.39% (15 lượt)
07
   0.93% (10 lượt)
08
   0.65% (7 lượt)
09
   1.20% (13 lượt)
10
   1.30% (14 lượt)
11
   1.39% (15 lượt)
12
   0.46% (5 lượt)
13
   0.93% (10 lượt)
14
   1.20% (13 lượt)
15
   1.30% (14 lượt)
16
   1.11% (12 lượt)
17
   0.28% (3 lượt)
18
   1.02% (11 lượt)
19
   1.39% (15 lượt)
20
   1.02% (11 lượt)
21
   0.65% (7 lượt)
22
   0.93% (10 lượt)
23
   1.11% (12 lượt)
24
   0.65% (7 lượt)
25
   0.65% (7 lượt)
26
   0.65% (7 lượt)
27
   1.57% (17 lượt)
28
   0.74% (8 lượt)
29
   1.11% (12 lượt)
30
   1.39% (15 lượt)
31
   0.93% (10 lượt)
32
   1.02% (11 lượt)
33
   0.46% (5 lượt)
34
   0.83% (9 lượt)
35
   0.74% (8 lượt)
36
   0.56% (6 lượt)
37
   1.39% (15 lượt)
38
   1.39% (15 lượt)
39
   1.02% (11 lượt)
40
   0.93% (10 lượt)
41
   0.83% (9 lượt)
42
   0.56% (6 lượt)
43
   1.57% (17 lượt)
44
   1.20% (13 lượt)
45
   1.02% (11 lượt)
46
   0.74% (8 lượt)
47
   0.93% (10 lượt)
48
   1.20% (13 lượt)
49
   1.30% (14 lượt)
50
   1.39% (15 lượt)
51
   1.02% (11 lượt)
52
   0.83% (9 lượt)
53
   0.65% (7 lượt)
54
   1.30% (14 lượt)
55
   1.11% (12 lượt)
56
   1.20% (13 lượt)
57
   0.65% (7 lượt)
58
   1.20% (13 lượt)
59
   0.83% (9 lượt)
60
   0.83% (9 lượt)
61
   1.30% (14 lượt)
62
   1.11% (12 lượt)
63
   1.02% (11 lượt)
64
   0.56% (6 lượt)
65
   1.30% (14 lượt)
66
   0.93% (10 lượt)
67
   0.56% (6 lượt)
68
   1.20% (13 lượt)
69
   1.02% (11 lượt)
70
   0.83% (9 lượt)
71
   1.30% (14 lượt)
72
   1.39% (15 lượt)
73
   1.20% (13 lượt)
74
   0.93% (10 lượt)
75
   0.93% (10 lượt)
76
   1.39% (15 lượt)
77
   1.30% (14 lượt)
78
   0.83% (9 lượt)
79
   0.74% (8 lượt)
80
   1.02% (11 lượt)
81
   1.48% (16 lượt)
82
   1.11% (12 lượt)
83
   0.65% (7 lượt)
84
   0.37% (4 lượt)
85
   1.57% (17 lượt)
86
   1.02% (11 lượt)
87
   1.02% (11 lượt)
88
   1.39% (15 lượt)
89
   0.74% (8 lượt)
90
   0.65% (7 lượt)
91
   0.83% (9 lượt)
92
   1.48% (16 lượt)
93
   0.93% (10 lượt)
94
   1.11% (12 lượt)
95
   1.20% (13 lượt)
96
   1.11% (12 lượt)
97
   0.83% (9 lượt)
98
   0.37% (4 lượt)
99
   1.20% (13 lượt)

Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 03/12/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

38( 5 Lần )Tăng 2
09( 4 Lần )Tăng 2
14( 4 Lần )Tăng 2
30( 4 Lần )Tăng 3
00( 3 Lần )Tăng 1
10( 3 Lần )Tăng 2
13( 3 Lần ) Không tăng
50( 3 Lần )Tăng 1
57( 3 Lần )Tăng 2
77( 3 Lần ) Không tăng
85( 3 Lần ) Không tăng
87( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

13 ( 6 Lần )Tăng 1
14 ( 6 Lần )Tăng 2
38 ( 6 Lần )Tăng 3
76 ( 6 Lần ) Không tăng
50 ( 5 Lần ) Không tăng
71( 5 Lần )Tăng 1
77( 5 Lần )Tăng 1
85( 5 Lần ) Không tăng
87( 5 Lần ) Không tăng
95( 5 Lần )Giảm 2

Các cặp số ra liên tiếp:

13 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
38 ( 4 Ngày ) ( 6 lần )
00 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
50 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
09 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
10 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
30 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
47 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
56 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
57 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
58 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

97      ( 13 ngày )
08      ( 8 ngày )
61      ( 8 ngày )
79      ( 8 ngày )
86      ( 7 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
11 Lần 2
019 Lần 8
16 Lần 2
16 Lần 0
8 Lần 1
27 Lần 4
17 Lần 3
38 Lần 3
10 Lần 3
411 Lần 1
15 Lần 5
511 Lần 4
5 Lần 1
67 Lần 1
11 Lần 5
716 Lần 2
11 Lần 1
813 Lần 2
4 Lần 3
910 Lần 1