Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.23% (10 lượt)
01
   0.62% (5 lượt)
02
   0.99% (8 lượt)
03
   1.36% (11 lượt)
04
   1.11% (9 lượt)
05
   1.85% (15 lượt)
06
   0.86% (7 lượt)
07
   1.36% (11 lượt)
08
   0.86% (7 lượt)
09
   1.36% (11 lượt)
10
   1.11% (9 lượt)
11
   1.23% (10 lượt)
12
   0.99% (8 lượt)
13
   0.62% (5 lượt)
14
   1.48% (12 lượt)
15
   1.11% (9 lượt)
16
   1.11% (9 lượt)
17
   0.99% (8 lượt)
18
   0.62% (5 lượt)
19
   0.99% (8 lượt)
20
   0.74% (6 lượt)
21
   0.99% (8 lượt)
22
   1.11% (9 lượt)
23
   1.73% (14 lượt)
24
   1.48% (12 lượt)
25
   0.99% (8 lượt)
26
   0.74% (6 lượt)
27
   0.86% (7 lượt)
28
   1.11% (9 lượt)
29
   0.74% (6 lượt)
30
   0.99% (8 lượt)
31
   0.86% (7 lượt)
32
   1.48% (12 lượt)
33
   1.48% (12 lượt)
34
   0.99% (8 lượt)
35
   0.86% (7 lượt)
36
   0.62% (5 lượt)
37
   0.37% (3 lượt)
38
   0.86% (7 lượt)
39
   0.99% (8 lượt)
40
   1.36% (11 lượt)
41
   1.11% (9 lượt)
42
   0.99% (8 lượt)
43
   0.74% (6 lượt)
44
   0.99% (8 lượt)
45
   0.12% (1 lượt)
46
   1.11% (9 lượt)
47
   0.37% (3 lượt)
48
   0.99% (8 lượt)
49
   1.11% (9 lượt)
50
   1.23% (10 lượt)
51
   1.11% (9 lượt)
52
   1.23% (10 lượt)
53
   0.99% (8 lượt)
54
   0.99% (8 lượt)
55
   0.74% (6 lượt)
56
   1.48% (12 lượt)
57
   0.99% (8 lượt)
58
   0.37% (3 lượt)
59
   0.99% (8 lượt)
60
   0.49% (4 lượt)
61
   0.62% (5 lượt)
62
   1.23% (10 lượt)
63
   1.36% (11 lượt)
64
   0.99% (8 lượt)
65
   0.49% (4 lượt)
66
   1.85% (15 lượt)
67
   0.74% (6 lượt)
68
   0.99% (8 lượt)
69
   1.60% (13 lượt)
70
   0.62% (5 lượt)
71
   0.86% (7 lượt)
72
   1.23% (10 lượt)
73
   0.86% (7 lượt)
74
   1.11% (9 lượt)
75
   1.48% (12 lượt)
76
   0.86% (7 lượt)
77
   0.49% (4 lượt)
78
   1.11% (9 lượt)
79
   0.86% (7 lượt)
80
   1.48% (12 lượt)
81
   1.23% (10 lượt)
82
   0.37% (3 lượt)
83
   0.99% (8 lượt)
84
   0.86% (7 lượt)
85
   0.62% (5 lượt)
86
   0.62% (5 lượt)
87
   0.62% (5 lượt)
88
   0.99% (8 lượt)
89
   0.99% (8 lượt)
90
   0.62% (5 lượt)
91
   0.86% (7 lượt)
92
   1.11% (9 lượt)
93
   1.23% (10 lượt)
94
   1.36% (11 lượt)
95
   0.74% (6 lượt)
96
   0.62% (5 lượt)
97
   1.98% (16 lượt)
98
   0.86% (7 lượt)
99
   1.11% (9 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 03/10/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

56( 4 Lần )Tăng 2
73( 4 Lần )Tăng 2
00( 3 Lần )Tăng 2
09( 3 Lần ) Không tăng
32( 3 Lần )Tăng 1
33( 3 Lần ) Không tăng
63( 3 Lần )Tăng 1
99( 3 Lần )Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

56 ( 6 Lần )Tăng 2
05 ( 5 Lần )Tăng 1
33 ( 5 Lần ) Không tăng
44 ( 5 Lần ) Không tăng
73 ( 5 Lần )Tăng 2

Các cặp số ra liên tiếp:

32 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
63 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
00 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
73 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

45      ( 20 ngày )
82      ( 17 ngày )
13      ( 13 ngày )
58      ( 12 ngày )
49      ( 11 ngày )
90      ( 11 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
14 Lần 2
07 Lần 0
5 Lần 4
14 Lần 3
7 Lần 1
27 Lần 1
11 Lần 2
314 Lần 4
3 Lần 1
47 Lần 6
13 Lần 3
58 Lần 4
8 Lần 3
66 Lần 1
10 Lần 1
76 Lần 0
5 Lần 0
86 Lần 0
5 Lần 1
916 Lần 1