Kết quả xổ số điện toán Power 6/55

Kỳ vé #00965 | Thứ bảy, ngày 02/12/2023
01102037485154

Jackpot 1: 48.458.017.200 đồng
Jackpot 2: 4.252.216.550 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1048.458.017.200đ
Jackpot 204.252.216.550đ
Giải nhất2340.000.000đ
Giải nhì1033500.000đ
Giải ba1566650.000đ
Kỳ vé #00964 | Thứ năm, ngày 30/11/2023
09132128505451

Jackpot 1: 46.969.203.000 đồng
Jackpot 2: 4.086.792.750 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1046.969.203.000đ
Jackpot 204.086.792.750đ
Giải nhất740.000.000đ
Giải nhì562500.000đ
Giải ba1259250.000đ
Kỳ vé #00963 | Thứ ba, ngày 28/11/2023
10244748525528

Jackpot 1: 44.717.168.550 đồng
Jackpot 2: 3.836.566.700 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1044.717.168.550đ
Jackpot 203.836.566.700đ
Giải nhất740.000.000đ
Giải nhì527500.000đ
Giải ba1195150.000đ
Kỳ vé #00962 | Thứ bảy, ngày 25/11/2023
07091017255349

Jackpot 1: 42.235.023.000 đồng
Jackpot 2: 3.560.772.750 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1042.235.023.000đ
Jackpot 203.560.772.750đ
Giải nhất1340.000.000đ
Giải nhì687500.000đ
Giải ba1405950.000đ
Kỳ vé #00961 | Thứ năm, ngày 23/11/2023
04062633525515

Jackpot 1: 40.785.765.150 đồng
Jackpot 2: 3.399.744.100 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1040.785.765.150đ
Jackpot 203.399.744.100đ
Giải nhất540.000.000đ
Giải nhì413500.000đ
Giải ba981950.000đ