Kết quả xổ số điện toán Power 6/55

Kỳ vé #00889 | Thứ năm, ngày 08/06/2023
03363843515302

Jackpot 1: 50.491.951.050 đồng
Jackpot 2: 4.787.484.700 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1050.491.951.050đ
Jackpot 204.787.484.700đ
Giải nhất1140.000.000đ
Giải nhì582500.000đ
Giải ba1357450.000đ
Kỳ vé #00888 | Thứ ba, ngày 06/06/2023
01142327445043

Jackpot 1: 48.285.119.100 đồng
Jackpot 2: 4.542.281.150 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1048.285.119.100đ
Jackpot 204.542.281.150đ
Giải nhất440.000.000đ
Giải nhì628500.000đ
Giải ba1404050.000đ
Kỳ vé #00887 | Thứ bảy, ngày 03/06/2023
23282936384107

Jackpot 1: 45.597.828.900 đồng
Jackpot 2: 4.243.693.350 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1045.597.828.900đ
Jackpot 204.243.693.350đ
Giải nhất940.000.000đ
Giải nhì538500.000đ
Giải ba1219050.000đ
Kỳ vé #00886 | Thứ năm, ngày 01/06/2023
03184041464736

Jackpot 1: 43.522.243.950 đồng
Jackpot 2: 4.013.072.800 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1043.522.243.950đ
Jackpot 204.013.072.800đ
Giải nhất240.000.000đ
Giải nhì379500.000đ
Giải ba943750.000đ
Kỳ vé #00885 | Thứ ba, ngày 30/05/2023
01142428404634

Jackpot 1: 41.223.910.350 đồng
Jackpot 2: 3.757.702.400 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1041.223.910.350đ
Jackpot 203.757.702.400đ
Giải nhất340.000.000đ
Giải nhì498500.000đ
Giải ba1089750.000đ