Kết quả xổ số điện toán Max 3D

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00623 | Thứ tư, Ngày 07/06/2023
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 29
712
039
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 79
611
344
628
132
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 88
729
694
579
120
341
827
Giải nhì
10Tr: 0
Giải ba
100K: 159
009
795
289
664
675
218
971
317
Giải ba
5Tr: 6
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 34
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 320
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3180

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00622 | Thứ hai, Ngày 05/06/2023
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 28
937
924
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 49
850
543
433
764
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 200
079
868
027
236
055
351
Giải nhì
10Tr: 2
Giải ba
100K: 127
331
535
533
825
657
909
830
056
Giải ba
5Tr: 11
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 41
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 336
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 4261

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00621 | Thứ sáu, Ngày 02/06/2023
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 38
999
007
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 55
761
735
039
100
Giải nhất
40Tr: 2
Giải nhì
210K: 88
920
626
603
728
095
115
Giải nhì
10Tr: 0
Giải ba
100K: 192
110
879
627
668
527
297
176
788
Giải ba
5Tr: 5
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 33
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 390
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3299

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00620 | Thứ tư, Ngày 31/05/2023
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 40
799
797
Đặc biệt
1Tỷ: 1
Giải nhất
350K: 48
614
100
703
884
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 71
957
140
507
969
758
481
Giải nhì
10Tr: 1
Giải ba
100K: 106
758
926
596
340
558
563
062
348
Giải ba
5Tr: 1
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 14
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 291
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 2636

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00619 | Thứ hai, Ngày 29/05/2023
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 19
784
805
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 66
895
374
490
569
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 130
726
577
583
935
480
720
Giải nhì
10Tr: 2
Giải ba
100K: 209
439
583
605
818
320
063
906
486
Giải ba
5Tr: 5
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 35
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 424
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3964