Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00346 | Thứ bảy, Ngày 02/12/2023
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
775
476
2 Tỷ0
ĐB Phụ
476
775
400Tr1
Nhất
776
146
118
852
30Tr0
Nhì
064
847
413
536
221
238
10Tr4
Ba
912
672
819
697
506
825
492
663
4Tr3
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr39
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K547
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4769

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00345 | Thứ năm, Ngày 30/11/2023
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
167
536
2 Tỷ0
ĐB Phụ
536
167
400Tr1
Nhất
691
004
225
504
30Tr0
Nhì
988
306
326
641
837
397
10Tr5
Ba
732
329
505
266
233
760
206
399
4Tr7
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr49
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K581
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4669

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00344 | Thứ ba, Ngày 28/11/2023
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
965
447
2 Tỷ0
ĐB Phụ
447
965
400Tr0
Nhất
190
435
355
370
30Tr4
Nhì
843
472
051
469
855
048
10Tr0
Ba
303
684
316
223
692
359
484
748
4Tr5
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr54
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K510
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4960

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00343 | Thứ bảy, Ngày 25/11/2023
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
330
159
2 Tỷ2
ĐB Phụ
159
330
400Tr1
Nhất
756
314
043
612
30Tr1
Nhì
541
103
801
622
686
304
10Tr4
Ba
436
660
579
720
087
014
589
159
4Tr3
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr71
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K459
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4184

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00342 | Thứ năm, Ngày 23/11/2023
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
473
651
2 Tỷ0
ĐB Phụ
651
473
400Tr0
Nhất
729
892
759
119
30Tr5
Nhì
874
374
751
096
524
661
10Tr0
Ba
590
367
059
147
714
707
220
808
4Tr9
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr49
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K485
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4498