Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00270 | Thứ năm, Ngày 08/06/2023
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
488
656
2 Tỷ0
ĐB Phụ
656
488
400Tr1
Nhất
338
572
395
730
30Tr0
Nhì
918
952
225
096
934
992
10Tr2
Ba
134
520
740
489
907
673
622
143
4Tr13
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr46
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K511
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K3415

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00269 | Thứ ba, Ngày 06/06/2023
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
211
933
2 Tỷ1
ĐB Phụ
933
211
400Tr0
Nhất
943
675
121
685
30Tr1
Nhì
524
516
074
431
938
669
10Tr1
Ba
787
374
029
037
732
327
038
195
4Tr10
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr58
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K452
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4090

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00268 | Thứ bảy, Ngày 03/06/2023
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
384
623
2 Tỷ0
ĐB Phụ
623
384
400Tr0
Nhất
616
147
408
287
30Tr3
Nhì
277
987
696
218
809
250
10Tr2
Ba
913
118
938
909
161
786
985
756
4Tr4
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr35
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K431
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4338

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00267 | Thứ năm, Ngày 01/06/2023
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
358
608
2 Tỷ0
ĐB Phụ
608
358
400Tr0
Nhất
068
543
147
594
30Tr0
Nhì
132
766
080
450
502
904
10Tr3
Ba
116
588
164
391
929
062
405
560
4Tr0
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr24
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K362
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K3657

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00266 | Thứ ba, Ngày 30/05/2023
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
492
365
2 Tỷ0
ĐB Phụ
365
492
400Tr0
Nhất
958
629
734
689
30Tr1
Nhì
424
507
212
615
120
741
10Tr6
Ba
213
319
955
933
580
463
448
157
4Tr7
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr49
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K402
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4327