Ngày: 26/01/2023
11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG
Giải ĐB
34164
Giải nhất
21642
Giải nhì
85331
53702
Giải ba
36678
49662
96488
70757
21183
72285
Giải tư
2204
4344
9025
9940
Giải năm
3753
4608
9088
7731
5934
6916
Giải sáu
100
874
364
Giải bảy
32
60
46
20
ChụcSốĐ.Vị
0,2,4,600,2,4,8
3216
0,3,4,620,5
5,8312,2,4
0,3,4,62
7
40,2,4,6
2,853,7
1,460,2,42
574,8
0,7,8283,5,82
 9 
 
Ngày: 19/01/2023
10LP-3LP-13LP-1LP-12LP-15LP
Giải ĐB
62857
Giải nhất
24246
Giải nhì
65122
22745
Giải ba
90440
33540
05110
78018
71497
53655
Giải tư
1463
1863
4482
5932
Giải năm
2342
9101
9125
9116
9435
9550
Giải sáu
915
320
074
Giải bảy
26
23
57
96
ChụcSốĐ.Vị
1,2,42,501
010,5,6,8
2,3,4,820,2,3,5
6
2,6232,5
7402,2,5,6
1,2,3,4
5
50,5,72
1,2,4,9632
52,974
182
 96,7
 
Ngày: 12/01/2023
11LX-8LX-15LX-12LX-4LX-10LX
Giải ĐB
18452
Giải nhất
99849
Giải nhì
27621
91955
Giải ba
09319
34625
29740
28430
97779
44856
Giải tư
2502
3884
3118
5818
Giải năm
5434
7882
4474
0383
7694
3970
Giải sáu
122
547
305
Giải bảy
47
29
85
00
ChụcSốĐ.Vị
0,3,4,700,2,5
2182,9
0,2,5,821,2,5,9
830,4
3,7,8,940,72,9
0,2,5,852,5,6
56 
4270,4,9
1282,3,4,5
1,2,4,794
 
Ngày: 05/01/2023
14KE-8KE-13KE-15KE-1KE-9KE
Giải ĐB
76191
Giải nhất
12810
Giải nhì
11458
74967
Giải ba
71235
86498
02353
79691
79635
03257
Giải tư
6925
4512
5726
7634
Giải năm
3778
8441
9916
1111
9597
6530
Giải sáu
165
396
516
Giải bảy
65
61
91
27
ChụcSốĐ.Vị
1,30 
1,4,6,9310,1,2,62
125,6,7
530,4,52
341
2,32,6253,7,8
12,2,961,52,7
2,5,6,978
5,7,98 
 913,6,7,8
 
Ngày: 29/12/2022
4KP-15KP-5KP-11KP-1KP-6KP
Giải ĐB
51849
Giải nhất
67722
Giải nhì
81733
23595
Giải ba
91535
09036
15908
46730
86533
86465
Giải tư
5376
3682
4117
0887
Giải năm
5554
7106
3447
7066
3961
9041
Giải sáu
675
502
883
Giải bảy
08
31
38
09
ChụcSốĐ.Vị
302,6,82,9
3,4,617
0,2,822
32,830,1,32,5
6,8
541,7,9
3,6,7,954
0,3,6,761,5,6
1,4,875,6
02,382,3,7
0,495
 
Ngày: 22/12/2022
4KX-14KX-10KX-5KX-6KX-12KX
Giải ĐB
65438
Giải nhất
42121
Giải nhì
87418
15982
Giải ba
44814
18615
19793
53954
63062
30946
Giải tư
5054
7868
0339
7982
Giải năm
2297
0115
1781
7410
0374
6716
Giải sáu
328
209
099
Giải bảy
25
12
41
54
ChụcSốĐ.Vị
109
2,4,810,2,4,52
6,8
1,6,8221,5,8
938,9
1,53,741,6
12,2543
1,462,8
974
1,2,3,681,22
0,3,993,7,9
 
Ngày: 15/12/2022
3HE-5HE-10HE-8HE-11HE-14HE
Giải ĐB
92059
Giải nhất
59893
Giải nhì
20295
16140
Giải ba
04562
52826
56419
62210
00189
50910
Giải tư
3126
5032
6404
0459
Giải năm
8515
3047
7522
5314
7391
4871
Giải sáu
033
016
414
Giải bảy
76
42
71
27
ChụcSốĐ.Vị
12,404
72,9102,42,5,6
9
2,3,4,622,62,7
3,932,3
0,1240,2,7
1,9592
1,22,762
2,4712,6
 89
1,52,891,3,5