Ngày: 29/09/2022
15EZ-7EZ-6EZ-8EZ-12EZ-1EZ
Giải ĐB
92129
Giải nhất
68334
Giải nhì
70735
51228
Giải ba
30792
09411
13941
98786
31667
15756
Giải tư
3837
4684
8365
2866
Giải năm
7969
2248
2682
1783
9037
4282
Giải sáu
522
777
486
Giải bảy
26
03
94
76
ChụcSốĐ.Vị
 03
1,411
2,82,922,6,8,9
0,834,5,72
3,8,941,8
3,656
2,5,6,7
82
65,6,7,9
32,6,776,7
2,4822,3,4,62
2,692,4
 
Ngày: 22/09/2022
6DH-12DH-8DH-5DH-11DH-14DH
Giải ĐB
76777
Giải nhất
14235
Giải nhì
67639
39627
Giải ba
11078
35566
60396
76531
52810
77165
Giải tư
1992
5460
0527
7755
Giải năm
5119
6943
5185
6519
4917
0751
Giải sáu
495
283
089
Giải bảy
37
75
66
01
ChụcSốĐ.Vị
1,601
0,3,510,7,92
9272
4,831,5,7,9
 43
3,5,6,7
8,9
51,5
62,960,5,62
1,22,3,775,7,8
783,5,9
12,3,892,5,6
 
Ngày: 15/09/2022
5DR-6DR-14DR-11DR-8DR-9DR
Giải ĐB
87354
Giải nhất
95705
Giải nhì
63025
08721
Giải ba
37527
77157
47318
04777
03121
08569
Giải tư
6606
8058
1050
3792
Giải năm
3383
3124
5188
4666
1071
0378
Giải sáu
296
672
723
Giải bảy
47
04
81
95
ChụcSốĐ.Vị
504,5,6
22,7,818
7,9212,3,4,5
7
2,83 
0,2,547
0,2,950,4,7,8
0,6,966,9
2,4,5,771,2,7,8
1,5,7,881,3,8
692,5,6
 
Ngày: 08/09/2022
14DZ-9DZ-4DZ-12DZ-8DZ-3DZ
Giải ĐB
75743
Giải nhất
11926
Giải nhì
27509
34830
Giải ba
11602
69444
33782
75307
33035
45370
Giải tư
4612
1310
5450
6192
Giải năm
4529
5787
8580
7087
6706
7842
Giải sáu
149
438
967
Giải bảy
61
14
90
71
ChụcSốĐ.Vị
1,3,5,7
8,9
02,6,7,9
6,710,2,4
0,1,4,8
9
26,9
430,5,8
1,442,3,4,9
350
0,261,7
0,6,8270,1
380,2,72
0,2,490,2
 
Ngày: 01/09/2022
12CH-6CH-7CH-9CH-13CH-15CH
Giải ĐB
69488
Giải nhất
89786
Giải nhì
68416
20989
Giải ba
45860
53290
69426
73508
69579
36407
Giải tư
5838
2680
0316
1899
Giải năm
2093
4220
1206
7177
8083
7727
Giải sáu
287
915
111
Giải bảy
03
37
59
84
ChụcSốĐ.Vị
2,6,8,903,6,7,8
111,5,62
 20,6,7
0,8,937,8
84 
159
0,12,2,860
0,2,3,7
8
77,9
0,3,880,3,4,6
7,8,9
5,7,8,990,3,9
 
Ngày: 25/08/2022
9CR-7CR-6CR-8CR-14CR-1CR
Giải ĐB
28670
Giải nhất
79137
Giải nhì
56442
84712
Giải ba
87818
27183
80085
51167
33296
77942
Giải tư
5364
0801
3433
1535
Giải năm
5500
3252
4260
9739
5644
8974
Giải sáu
781
074
605
Giải bảy
74
87
35
29
ChụcSốĐ.Vị
0,6,700,1,5
0,812,8
1,42,529
3,833,52,7,9
4,6,73422,4
0,32,852
960,4,7
3,6,870,43
181,3,5,7
2,396
 
Ngày: 18/08/2022
1CZ-12CZ-7CZ-14CZ-2CZ-3CZ
Giải ĐB
92993
Giải nhất
46562
Giải nhì
68475
79592
Giải ba
79028
40725
23685
37742
80014
55460
Giải tư
6168
7173
8075
2828
Giải năm
8775
8859
2714
4575
5934
7036
Giải sáu
570
463
988
Giải bảy
15
86
87
60
ChụcSốĐ.Vị
62,70 
 142,5
4,6,925,82
6,7,934,6
12,342
1,2,74,859
3,8602,2,3,8
870,3,54
22,6,885,6,7,8
592,3