Ngày: 11/05/2022
13XG-12XG-2XG-4XG-9XG-7XG
Giải ĐB
27724
Giải nhất
10916
Giải nhì
79493
89431
Giải ba
16815
42536
74280
38695
05890
21638
Giải tư
5108
8913
2738
1187
Giải năm
0525
2106
1351
8571
3536
3121
Giải sáu
504
374
192
Giải bảy
37
15
01
24
ChụcSốĐ.Vị
8,901,4,6,8
0,2,3,5
7
13,52,6
921,42,5
1,931,62,7,82
0,22,74 
12,2,951
0,1,326 
3,871,4
0,3280,7
 90,2,3,5
 
Ngày: 04/05/2022
4VZ-14VZ-9VZ-10VZ-6VZ-8VZ
Giải ĐB
79110
Giải nhất
21129
Giải nhì
46524
68497
Giải ba
65092
32413
95535
84583
22479
47546
Giải tư
5001
1772
7711
0189
Giải năm
1254
3682
9051
0752
3294
4011
Giải sáu
367
289
712
Giải bảy
79
25
04
85
ChụcSốĐ.Vị
101,4
0,12,510,12,2,3
1,5,7,8
9
24,5,9
1,835
0,2,5,946
2,3,851,2,4
467
6,972,92
 82,3,5,92
2,72,8292,4,7
 
Ngày: 27/04/2022
14VQ-13VQ-10VQ-3VQ-7VQ-5VQ
Giải ĐB
02541
Giải nhất
03308
Giải nhì
68166
36358
Giải ba
41960
87024
86518
57519
84690
07865
Giải tư
0953
2489
1346
3042
Giải năm
9610
3228
6766
6222
1679
2483
Giải sáu
083
218
815
Giải bảy
01
00
76
14
ChụcSốĐ.Vị
0,1,6,900,1,8
0,410,4,5,82
9
2,422,4,8
5,823 
1,241,2,6
1,653,8
4,62,760,5,62
 76,9
0,12,2,5832,9
1,7,890
 
Ngày: 20/04/2022
14VG-5VG-6VG-2VG-7VG-4VG
Giải ĐB
58953
Giải nhất
10071
Giải nhì
15350
76286
Giải ba
50071
42800
28523
34419
88725
22282
Giải tư
6767
6464
0168
1738
Giải năm
2446
7441
2811
6641
8279
8110
Giải sáu
902
935
017
Giải bảy
76
28
23
61
ChụcSốĐ.Vị
0,1,500,2
1,42,6,7210,1,7,9
0,8232,5,8
22,535,8
6412,6
2,350,3
4,7,861,4,7,8
1,6712,6,9
2,3,682,6
1,79 
 
Ngày: 13/04/2022
7UZ-11UZ-1UZ-14UZ-2UZ-13UZ
Giải ĐB
76864
Giải nhất
80616
Giải nhì
87435
72823
Giải ba
46453
68170
37417
88526
94328
85281
Giải tư
3462
6516
8295
3537
Giải năm
9894
4113
2186
5966
8241
6819
Giải sáu
445
650
682
Giải bảy
71
33
83
39
ChụcSốĐ.Vị
5,70 
4,7,813,62,7,9
6,823,6,8
1,2,3,5
8
33,5,7,9
6,941,5
3,4,950,3
12,2,6,862,4,6
1,370,1
281,2,3,6
1,394,5
 
Ngày: 06/04/2022
5UQ-8UQ-3UQ-15UQ-1UQ-7UQ
Giải ĐB
17538
Giải nhất
92002
Giải nhì
23026
19281
Giải ba
15536
30966
76124
63497
38508
09445
Giải tư
8110
3470
8595
8727
Giải năm
4983
8106
4390
9195
4331
5328
Giải sáu
171
667
338
Giải bảy
43
88
92
11
ChụcSốĐ.Vị
1,7,902,6,8
1,3,7,810,1
0,924,6,7,8
4,831,6,82
243,5
4,925 
0,2,3,666,7
2,6,970,1
0,2,32,881,3,8
 90,2,52,7
 
Ngày: 30/03/2022
6UG-14UG-3UG-12UG-13UG-10UG
Giải ĐB
89914
Giải nhất
74298
Giải nhì
09293
59930
Giải ba
46724
96575
39515
48450
28265
90715
Giải tư
6313
1625
2929
3989
Giải năm
8513
7314
6491
1870
4135
2492
Giải sáu
919
726
214
Giải bảy
08
78
74
19
ChụcSốĐ.Vị
3,5,708
9132,43,52,92
924,5,6,9
12,930,5
13,2,74 
12,2,3,6
7
50
265
 70,4,5,8
0,7,989
12,2,891,2,3,8