Ngày: 26/09/2022
10DC-20DC-2DC-14DC-8DC-5DC-11DC-18DC
Giải ĐB
93712
Giải nhất
06763
Giải nhì
50213
34368
Giải ba
32501
94496
09495
19650
16988
69377
Giải tư
6160
0094
1043
2015
Giải năm
2987
0826
6345
2156
3187
9763
Giải sáu
884
736
215
Giải bảy
62
69
61
05
ChụcSốĐ.Vị
5,601,5
0,612,3,52
1,626
1,4,6236
8,943,5
0,12,4,950,6
2,3,5,960,1,2,32
8,9
7,8277
6,884,72,8
694,5,6
 
Ngày: 19/09/2022
8DM-5DM-14DM-15DM-4DM-7DM
Giải ĐB
62198
Giải nhất
45485
Giải nhì
76774
74253
Giải ba
18739
41960
51934
31194
39042
78008
Giải tư
2546
5002
0826
2950
Giải năm
7124
9884
5639
3108
6204
5861
Giải sáu
927
362
456
Giải bảy
95
77
72
22
ChụcSốĐ.Vị
5,602,4,82
61 
0,2,4,6
7
22,4,6,7
534,92
0,2,3,7
8,9
42,6
8,950,3,6
2,4,560,1,2
2,772,4,7
02,984,5
3294,5,8
 
Ngày: 12/09/2022
15DU-1DU-5DU-2DU-10DU-11DU
Giải ĐB
55448
Giải nhất
93409
Giải nhì
19965
60859
Giải ba
99851
03123
34167
27971
32321
04504
Giải tư
9860
0467
9764
1555
Giải năm
0828
1089
2239
3967
4868
6380
Giải sáu
668
676
301
Giải bảy
32
82
40
75
ChụcSốĐ.Vị
4,6,801,4,9
0,2,5,71 
3,821,3,8
232,9
0,640,8
5,6,751,5,9
760,4,5,73
82
6371,5,6
2,4,6280,2,9
0,3,5,89 
 
Ngày: 05/09/2022
9CD-10CD-8CD-4CD-3CD-6CD
Giải ĐB
01548
Giải nhất
24105
Giải nhì
97886
05221
Giải ba
40800
37871
20859
72800
54653
88845
Giải tư
0439
7366
0464
1971
Giải năm
1811
4985
1123
8003
0173
1572
Giải sáu
022
988
617
Giải bảy
56
06
23
95
ChụcSốĐ.Vị
02002,3,5,6
1,2,7211,7
2,721,2,32
0,22,5,739
645,8
0,4,8,953,6,9
0,5,6,864,6
1712,2,3
4,885,6,8
3,595
 
Ngày: 29/08/2022
8CM-2CM-13CM-3CM-10CM-11CM
Giải ĐB
75965
Giải nhất
38820
Giải nhì
71575
21773
Giải ba
11467
84675
61952
95607
14201
55425
Giải tư
2131
9835
4095
9439
Giải năm
8213
2982
1312
9421
7692
0890
Giải sáu
343
694
012
Giải bảy
19
70
91
92
ChụcSốĐ.Vị
2,7,901,7
0,2,3,9122,3,9
12,5,8,9220,1,5
1,4,731,5,9
943
2,3,6,72
9
52
 65,7
0,670,3,52
 82
1,390,1,22,4
5
 
Ngày: 22/08/2022
15CU-9CU-8CU-13CU-2CU-5CU
Giải ĐB
60652
Giải nhất
61027
Giải nhì
38872
08164
Giải ba
30974
87817
00516
93800
35859
72718
Giải tư
9816
5220
5935
3029
Giải năm
5672
5791
6269
6512
7642
5634
Giải sáu
284
547
080
Giải bảy
56
31
58
94
ChụcSốĐ.Vị
0,2,800
3,912,62,7,8
1,4,5,7220,7,9
 31,4,5
3,6,7,8
9
42,7
352,6,8,9
12,564,9
1,2,4722,4
1,580,4
2,5,691,4
 
Ngày: 15/08/2022
15BD-8BD-4BD-6BD-5BD-14BD
Giải ĐB
19117
Giải nhất
51486
Giải nhì
27002
45812
Giải ba
22224
52091
57517
09993
31743
66134
Giải tư
4783
1074
4928
0171
Giải năm
0247
7431
9917
7825
0207
5207
Giải sáu
313
533
535
Giải bảy
16
67
93
57
ChụcSốĐ.Vị
 02,72
3,7,912,3,6,73
0,124,5,8
1,3,4,8
92
31,3,4,5
2,3,743,7
2,357
1,867
02,13,4,5
6
71,4
283,6
 91,32