Ngày: 15/05/2022
8XM-3XM-10XM-2XM-11XM-4XM
Giải ĐB
93649
Giải nhất
13716
Giải nhì
59642
55194
Giải ba
92663
63665
00952
87008
93229
96476
Giải tư
3113
6305
4666
1625
Giải năm
3554
4132
4425
4391
0543
9212
Giải sáu
284
673
985
Giải bảy
10
94
56
49
ChụcSốĐ.Vị
105,8
910,2,3,6
1,3,4,5252,9
1,4,6,732
5,8,9242,3,92
0,22,6,852,4,6
1,5,6,763,5,6
 73,6
084,5
2,4291,42
 
Ngày: 08/05/2022
8XD-10XD-3XD-5XD-13XD-4XD
Giải ĐB
51139
Giải nhất
23395
Giải nhì
36552
38651
Giải ba
04991
47157
29360
44544
87107
11543
Giải tư
0674
1048
2885
7008
Giải năm
7199
1746
0318
6714
2671
3455
Giải sáu
474
899
639
Giải bảy
92
70
16
23
ChụcSốĐ.Vị
6,707,8
5,7,914,6,8
5,923
2,4392
1,4,7243,4,6,8
5,8,951,2,5,7
1,460
0,570,1,42
0,1,485
32,9291,2,5,92
 
Ngày: 01/05/2022
4VU-11VU-20VU-1VU-14VU-8VU-5VU-12VU
Giải ĐB
81691
Giải nhất
24290
Giải nhì
90854
72236
Giải ba
30217
80913
09886
88942
10442
57804
Giải tư
0448
4813
2448
9076
Giải năm
7671
6782
4277
6760
0867
9274
Giải sáu
018
011
868
Giải bảy
11
01
38
82
ChụcSốĐ.Vị
6,901,4
0,12,7,9112,32,7,8
42,822 
1236,8
0,5,7422,82
 54
3,7,860,7,8
1,6,771,4,6,7
1,3,42,6822,6
 90,1
 
Ngày: 24/04/2022
6VM-11VM-15VM-1VM-12VM-3VM
Giải ĐB
97285
Giải nhất
09752
Giải nhì
78263
93471
Giải ba
55647
45149
89005
89562
00052
28702
Giải tư
3547
3143
6877
8162
Giải năm
2046
1441
7971
9312
9020
5601
Giải sáu
150
308
710
Giải bảy
41
11
50
45
ChụcSốĐ.Vị
1,2,5201,2,5,8
0,1,42,7210,1,2
0,1,52,6220
4,63 
 412,3,5,6
72,9
0,4,8502,22
4622,3
42,7712,7
085
49 
 
Ngày: 17/04/2022
15VD-7VD-1VD-8VD-2VD-11VD
Giải ĐB
87347
Giải nhất
30501
Giải nhì
52768
81509
Giải ba
58329
36585
57369
34593
20149
06240
Giải tư
5168
9476
1272
0201
Giải năm
0478
4449
5995
6232
0035
6518
Giải sáu
498
315
198
Giải bảy
65
90
33
97
ChụcSốĐ.Vị
4,9012,9
0215,8
3,729
3,932,3,5
 40,7,92
1,3,6,8
9
5 
765,82,9
4,972,6,8
1,62,7,9285
0,2,42,690,3,5,7
82
 
Ngày: 10/04/2022
11UV-4UV-14UV-3UV-9UV-6UV
Giải ĐB
25295
Giải nhất
01253
Giải nhì
02772
10133
Giải ba
25037
39709
38529
62601
03531
02966
Giải tư
7174
6598
9142
7548
Giải năm
0422
4404
9651
5388
4498
1990
Giải sáu
616
196
733
Giải bảy
05
02
17
69
ChụcSốĐ.Vị
901,2,4,5
9
0,3,516,7
0,2,4,722,9
32,531,32,7
0,742,8
0,951,3
1,6,966,9
1,372,4
4,8,9288
0,2,690,5,6,82
 
Ngày: 03/04/2022
8UM-1UM-5UM-7UM-14UM-4UM
Giải ĐB
87767
Giải nhất
96822
Giải nhì
00286
87175
Giải ba
05151
00453
10770
20700
46783
36248
Giải tư
7284
1110
4221
7095
Giải năm
4548
5296
0260
8620
8960
9744
Giải sáu
248
740
460
Giải bảy
53
42
25
56
ChụcSốĐ.Vị
0,1,2,4
63,7
00
2,510
2,420,1,2,5
52,83 
4,840,2,4,83
2,7,951,32,6
5,8,9603,7
670,5
4383,4,6
 95,6