KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 27/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00781 | Ngày quay thưởng 27/09/2022

 • 11
 • 13
 • 23
 • 27
 • 37
 • 43
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 33,257,062,650đ
Jackpot 2         0 3,361,895,850đ
Giải nhất       21 40,000,000đ
Giải nhì      784 500,000đ
Giải ba     14,439 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 24/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00780 | Ngày quay thưởng 24/09/2022

 • 01
 • 04
 • 05
 • 17
 • 42
 • 47
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,902,787,650đ
Jackpot 2         0 3,211,420,850đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      379 500,000đ
Giải ba     9,757 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00779 | Ngày quay thưởng 22/09/2022

 • 12
 • 14
 • 19
 • 29
 • 44
 • 47
 • 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 98,674,641,750đ
Jackpot 2         2 2,696,400,450đ
Giải nhất       20 40,000,000đ
Giải nhì      1,218 500,000đ
Giải ba     25,672 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 20/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00778 | Ngày quay thưởng 20/09/2022

 • 08
 • 27
 • 32
 • 43
 • 53
 • 54
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 91,614,070,200đ
Jackpot 2         0 4,608,292,950đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      1,102 500,000đ
Giải ba     23,530 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 17/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00777 | Ngày quay thưởng 17/09/2022

 • 05
 • 08
 • 19
 • 34
 • 40
 • 49
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 87,421,889,100đ
Jackpot 2         0 4,142,495,050đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      1,064 500,000đ
Giải ba     22,581 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 15/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00776 | Ngày quay thưởng 15/09/2022

 • 03
 • 08
 • 19
 • 30
 • 41
 • 52
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 83,847,890,100đ
Jackpot 2         0 3,745,384,050đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      1,022 500,000đ
Giải ba     21,739 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 13/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00775 | Ngày quay thưởng 13/09/2022

 • 09
 • 10
 • 21
 • 40
 • 41
 • 48
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 80,468,982,300đ
Jackpot 2         0 3,369,949,850đ
Giải nhất       23 40,000,000đ
Giải nhì      995 500,000đ
Giải ba     22,559 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 10/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00774 | Ngày quay thưởng 10/09/2022

 • 02
 • 08
 • 15
 • 19
 • 35
 • 38
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 77,139,433,650đ
Jackpot 2         1 3,202,611,000đ
Giải nhất       35 40,000,000đ
Giải nhì      1,706 500,000đ
Giải ba     27,185 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 08/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00773 | Ngày quay thưởng 08/09/2022

 • 09
 • 13
 • 23
 • 32
 • 36
 • 52
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 75,315,934,650đ
Jackpot 2         1 5,532,384,350đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      1,016 500,000đ
Giải ba     21,348 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 06/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00772 | Ngày quay thưởng 06/09/2022

 • 01
 • 05
 • 27
 • 43
 • 52
 • 54
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 72,622,537,050đ
Jackpot 2         0 5,233,117,950đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      850 500,000đ
Giải ba     19,240 50,000đ