Ngày: 21/11/2022
XSPY
Giải ĐB
376288
Giải nhất
50967
Giải nhì
07672
Giải ba
26283
55020
Giải tư
73373
22111
32189
37012
11188
39184
94366
Giải năm
4595
Giải sáu
4266
1483
6227
Giải bảy
625
Giải 8
38
ChụcSốĐ.Vị
20 
111,2
1,720,5,7
7,8238
84 
2,95 
62662,7
2,672,3
3,82832,4,82,9
895
 
Ngày: 14/11/2022
XSPY
Giải ĐB
974705
Giải nhất
68436
Giải nhì
71757
Giải ba
76971
03266
Giải tư
61937
72964
18762
40163
35144
82281
00325
Giải năm
8000
Giải sáu
6293
6893
4074
Giải bảy
358
Giải 8
87
ChụcSốĐ.Vị
000,5
7,81 
625
6,9236,7
4,6,744
0,257,8
3,662,3,4,6
3,5,871,4
581,7
 932
 
Ngày: 07/11/2022
XSPY
Giải ĐB
771195
Giải nhất
77913
Giải nhì
37431
Giải ba
51527
87849
Giải tư
88261
36944
46755
29869
97776
08550
90834
Giải năm
6481
Giải sáu
8382
1928
4825
Giải bảy
676
Giải 8
21
ChụcSốĐ.Vị
50 
2,3,6,813
821,5,7,8
131,4
3,444,9
2,5,950,5
7261,9
2762
281,2
4,695
 
Ngày: 31/10/2022
XSPY
Giải ĐB
783630
Giải nhất
33851
Giải nhì
51857
Giải ba
21428
63358
Giải tư
52336
90491
19984
50941
94722
96923
35582
Giải năm
2484
Giải sáu
0240
4795
1514
Giải bảy
749
Giải 8
37
ChụcSốĐ.Vị
3,40 
4,5,914
2,822,3,8
230,6,7
1,8240,1,9
951,7,8
36 
3,57 
2,582,42
491,5
 
Ngày: 24/10/2022
XSPY
Giải ĐB
493305
Giải nhất
20653
Giải nhì
81764
Giải ba
59400
20757
Giải tư
36984
62749
35919
08615
96569
95084
47473
Giải năm
1063
Giải sáu
7284
6608
1646
Giải bảy
726
Giải 8
94
ChụcSốĐ.Vị
000,5,8
 15,9
 26
5,6,73 
6,83,946,9
0,153,7
2,463,4,9
573
0843
1,4,694
 
Ngày: 17/10/2022
XSPY
Giải ĐB
594322
Giải nhất
19469
Giải nhì
90316
Giải ba
04288
61066
Giải tư
89083
72529
16053
50891
38943
00398
15995
Giải năm
7107
Giải sáu
4739
6118
7678
Giải bảy
046
Giải 8
51
ChụcSốĐ.Vị
 07
5,916,8
222,9
4,5,839
 43,6
951,3
1,4,666,9
078
1,7,8,983,8
2,3,691,5,8
 
Ngày: 10/10/2022
XSPY
Giải ĐB
488036
Giải nhất
35923
Giải nhì
10722
Giải ba
28618
47402
Giải tư
87821
10927
91628
84597
44629
71209
62739
Giải năm
4592
Giải sáu
9440
4397
6370
Giải bảy
732
Giải 8
68
ChụcSốĐ.Vị
4,702,9
218
0,2,3,921,2,3,7
8,9
232,6,9
 40
 5 
368
2,9270
1,2,68 
0,2,392,72