THỐNG KÊ LÔ TÔ XỔ SỐ

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.04% (12 lượt)
01
   1.04% (12 lượt)
02
   1.13% (13 lượt)
03
   1.65% (19 lượt)
04
   0.52% (6 lượt)
05
   1.22% (14 lượt)
06
   1.13% (13 lượt)
07
   0.87% (10 lượt)
08
   0.61% (7 lượt)
09
   0.61% (7 lượt)
10
   1.13% (13 lượt)
11
   0.69% (8 lượt)
12
   0.61% (7 lượt)
13
   0.69% (8 lượt)
14
   0.35% (4 lượt)
15
   0.95% (11 lượt)
16
   1.74% (20 lượt)
17
   1.22% (14 lượt)
18
   0.69% (8 lượt)
19
   1.48% (17 lượt)
20
   0.95% (11 lượt)
21
   0.78% (9 lượt)
22
   0.87% (10 lượt)
23
   0.61% (7 lượt)
24
   1.30% (15 lượt)
25
   0.87% (10 lượt)
26
   1.56% (18 lượt)
27
   0.78% (9 lượt)
28
   1.39% (16 lượt)
29
   0.78% (9 lượt)
30
   1.39% (16 lượt)
31
   0.95% (11 lượt)
32
   1.39% (16 lượt)
33
   1.04% (12 lượt)
34
   1.13% (13 lượt)
35
   1.13% (13 lượt)
36
   1.04% (12 lượt)
37
   1.13% (13 lượt)
38
   0.95% (11 lượt)
39
   1.13% (13 lượt)
40
   0.52% (6 lượt)
41
   1.13% (13 lượt)
42
   1.04% (12 lượt)
43
   0.69% (8 lượt)
44
   0.78% (9 lượt)
45
   1.30% (15 lượt)
46
   1.04% (12 lượt)
47
   0.52% (6 lượt)
48
   0.95% (11 lượt)
49
   1.22% (14 lượt)
50
   0.95% (11 lượt)
51
   0.69% (8 lượt)
52
   1.04% (12 lượt)
53
   1.30% (15 lượt)
54
   0.61% (7 lượt)
55
   1.65% (19 lượt)
56
   0.78% (9 lượt)
57
   1.22% (14 lượt)
58
   0.78% (9 lượt)
59
   0.78% (9 lượt)
60
   0.52% (6 lượt)
61
   0.78% (9 lượt)
62
   1.04% (12 lượt)
63
   1.39% (16 lượt)
64
   0.95% (11 lượt)
65
   1.13% (13 lượt)
66
   1.22% (14 lượt)
67
   0.87% (10 lượt)
68
   0.52% (6 lượt)
69
   0.69% (8 lượt)
70
   0.95% (11 lượt)
71
   1.39% (16 lượt)
72
   0.78% (9 lượt)
73
   0.95% (11 lượt)
74
   0.87% (10 lượt)
75
   1.04% (12 lượt)
76
   1.04% (12 lượt)
77
   1.30% (15 lượt)
78
   1.39% (16 lượt)
79
   0.69% (8 lượt)
80
   0.69% (8 lượt)
81
   0.61% (7 lượt)
82
   1.04% (12 lượt)
83
   2.08% (24 lượt)
84
   1.30% (15 lượt)
85
   0.78% (9 lượt)
86
   1.13% (13 lượt)
87
   1.13% (13 lượt)
88
   1.39% (16 lượt)
89
   0.87% (10 lượt)
90
   0.87% (10 lượt)
91
   1.13% (13 lượt)
92
   1.13% (13 lượt)
93
   0.61% (7 lượt)
94
   1.22% (14 lượt)
95
   0.87% (10 lượt)
96
   0.87% (10 lượt)
97
   1.56% (18 lượt)
98
   1.04% (12 lượt)
99
   0.61% (7 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 27/01/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

32 ( 4 Lần ) Không tăng
77 ( 4 Lần ) Tăng 1
08 ( 3 Lần ) Không tăng
33 ( 3 Lần ) Không tăng
82 ( 3 Lần ) Tăng 1
84 ( 3 Lần ) Không tăng
85 ( 3 Lần ) Tăng 2
95 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

78 ( 6 Lần ) Tăng 2
83 ( 6 Lần ) Không tăng
20 ( 5 Lần ) Không tăng
26 ( 5 Lần ) Không tăng
32 ( 5 Lần ) Không tăng
33 ( 5 Lần ) Không tăng
77 ( 5 Lần ) Tăng 1
79 ( 5 Lần ) Không tăng
82 ( 5 Lần ) Tăng 1
84 ( 5 Lần ) Không tăng
97 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

84 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
77 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
33 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
51 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
66 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
81 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
82 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

25      ( 8 ngày )
34      ( 7 ngày )
42      ( 7 ngày )
99      ( 7 ngày )
03      ( 6 ngày )
04      ( 6 ngày )
22      ( 6 ngày )
45      ( 6 ngày )
65      ( 6 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 Lần 2
0 7 Lần 4
7 Lần 4
1 10 Lần 2
8 Lần 3
2 11 Lần 0
16 Lần 0
3 10 Lần 1
11 Lần 3
4 11 Lần 2
9 Lần 1
5 11 Lần 3
8 Lần 1
6 10 Lần 0
10 Lần 0
7 15 Lần 0
18 Lần 3
8 11 Lần 1
9 Lần 3
9 12 Lần 1