THỐNG KÊ LÔ TÔ XỔ SỐ

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)

00
   0.74% (8 lượt)
01
   0.74% (8 lượt)
02
   0.83% (9 lượt)
03
   0.93% (10 lượt)
04
   0.83% (9 lượt)
05
   1.11% (12 lượt)
06
   1.02% (11 lượt)
07
   1.48% (16 lượt)
08
   1.11% (12 lượt)
09
   1.20% (13 lượt)
10
   1.11% (12 lượt)
11
   0.83% (9 lượt)
12
   0.83% (9 lượt)
13
   0.65% (7 lượt)
14
   1.02% (11 lượt)
15
   1.11% (12 lượt)
16
   0.46% (5 lượt)
17
   1.85% (20 lượt)
18
   0.83% (9 lượt)
19
   0.83% (9 lượt)
20
   0.93% (10 lượt)
21
   1.48% (16 lượt)
22
   1.20% (13 lượt)
23
   0.74% (8 lượt)
24
   1.30% (14 lượt)
25
   0.65% (7 lượt)
26
   1.02% (11 lượt)
27
   1.30% (14 lượt)
28
   1.02% (11 lượt)
29
   1.02% (11 lượt)
30
   1.67% (18 lượt)
31
   1.11% (12 lượt)
32
   1.02% (11 lượt)
33
   0.74% (8 lượt)
34
   0.83% (9 lượt)
35
   1.20% (13 lượt)
36
   1.20% (13 lượt)
37
   1.02% (11 lượt)
38
   1.02% (11 lượt)
39
   1.02% (11 lượt)
40
   1.39% (15 lượt)
41
   1.39% (15 lượt)
42
   0.83% (9 lượt)
43
   1.11% (12 lượt)
44
   0.56% (6 lượt)
45
   1.30% (14 lượt)
46
   1.39% (15 lượt)
47
   0.56% (6 lượt)
48
   0.56% (6 lượt)
49
   1.20% (13 lượt)
50
   1.20% (13 lượt)
51
   1.57% (17 lượt)
52
   1.11% (12 lượt)
53
   1.11% (12 lượt)
54
   0.74% (8 lượt)
55
   0.83% (9 lượt)
56
   1.11% (12 lượt)
57
   0.65% (7 lượt)
58
   0.83% (9 lượt)
59
   0.83% (9 lượt)
60
   1.02% (11 lượt)
61
   0.83% (9 lượt)
62
   0.83% (9 lượt)
63
   1.30% (14 lượt)
64
   1.20% (13 lượt)
65
   1.94% (21 lượt)
66
   0.74% (8 lượt)
67
   0.74% (8 lượt)
68
   0.83% (9 lượt)
69
   0.93% (10 lượt)
70
   0.56% (6 lượt)
71
   1.11% (12 lượt)
72
   0.56% (6 lượt)
73
   1.02% (11 lượt)
74
   0.93% (10 lượt)
75
   1.20% (13 lượt)
76
   0.93% (10 lượt)
77
   1.11% (12 lượt)
78
   1.30% (14 lượt)
79
   0.93% (10 lượt)
80
   1.20% (13 lượt)
81
   0.93% (10 lượt)
82
   0.93% (10 lượt)
83
   1.11% (12 lượt)
84
   0.93% (10 lượt)
85
   0.93% (10 lượt)
86
   1.11% (12 lượt)
87
   1.02% (11 lượt)
88
   1.20% (13 lượt)
89
   0.65% (7 lượt)
90
   1.02% (11 lượt)
91
   0.19% (2 lượt)
92
   1.02% (11 lượt)
93
   0.56% (6 lượt)
94
   1.48% (16 lượt)
95
   0.83% (9 lượt)
96
   0.93% (10 lượt)
97
   0.93% (10 lượt)
98
   1.11% (12 lượt)
99
   0.65% (7 lượt)

Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 27/01/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

17 ( 4 Lần ) Không tăng
01 ( 3 Lần ) Tăng 1
31 ( 3 Lần ) Tăng 3
34 ( 3 Lần ) Tăng 1
35 ( 3 Lần ) Giảm 1
65 ( 3 Lần ) Tăng 1
74 ( 3 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

17 ( 8 Lần ) Không tăng
65 ( 6 Lần ) Tăng 2
30 ( 5 Lần ) Tăng 1
34 ( 5 Lần ) Không tăng
35 ( 5 Lần ) Giảm 1
39 ( 5 Lần ) Giảm 1
63 ( 5 Lần ) Không tăng
87 ( 5 Lần ) Không tăng
88 ( 5 Lần ) Giảm 2
94 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

17 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
01 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
34 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
51 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
65 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

25      ( 10 ngày )
58      ( 8 ngày )
67      ( 7 ngày )
82      ( 7 ngày )
11      ( 6 ngày )
18      ( 6 ngày )
21      ( 6 ngày )
32      ( 6 ngày )
61      ( 6 ngày )
64      ( 6 ngày )
93      ( 6 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 Lần 2
0 11 Lần 8
11 Lần 3
1 14 Lần 6
5 Lần 0
2 11 Lần 1
14 Lần 1
3 9 Lần 2
11 Lần 0
4 14 Lần 6
10 Lần 1
5 11 Lần 1
9 Lần 1
6 10 Lần 1
13 Lần 4
7 11 Lần 0
12 Lần 2
8 10 Lần 1
9 Lần 0
9 7 Lần 2