THỐNG KÊ LÔ TÔ XỔ SỐ

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)

00
   0.86% (7 lượt)
01
   0.86% (7 lượt)
02
   0.99% (8 lượt)
03
   0.62% (5 lượt)
04
   0.74% (6 lượt)
05
   1.11% (9 lượt)
06
   0.86% (7 lượt)
07
   0.74% (6 lượt)
08
   0.86% (7 lượt)
09
   0.62% (5 lượt)
10
   1.48% (12 lượt)
11
   0.99% (8 lượt)
12
   1.23% (10 lượt)
13
   0.99% (8 lượt)
14
   0.62% (5 lượt)
15
   0.74% (6 lượt)
16
   1.73% (14 lượt)
17
   0.74% (6 lượt)
18
   1.23% (10 lượt)
19
   0.37% (3 lượt)
20
   0.86% (7 lượt)
21
   0.62% (5 lượt)
22
   0.86% (7 lượt)
23
   0.74% (6 lượt)
24
   0.37% (3 lượt)
25
   0.86% (7 lượt)
26
   1.11% (9 lượt)
27
   1.11% (9 lượt)
28
   0.49% (4 lượt)
29
   1.23% (10 lượt)
30
   1.23% (10 lượt)
31
   1.48% (12 lượt)
32
   1.23% (10 lượt)
33
   0.37% (3 lượt)
34
   1.48% (12 lượt)
35
   1.98% (16 lượt)
36
   0.86% (7 lượt)
37
   0.49% (4 lượt)
38
   1.48% (12 lượt)
39
   0.49% (4 lượt)
40
   1.23% (10 lượt)
41
   0.99% (8 lượt)
42
   1.85% (15 lượt)
43
   0.99% (8 lượt)
44
   1.11% (9 lượt)
45
   0.99% (8 lượt)
46
   0.86% (7 lượt)
47
   0.99% (8 lượt)
48
   1.11% (9 lượt)
49
   1.23% (10 lượt)
50
   0.99% (8 lượt)
51
   0.99% (8 lượt)
52
   0.99% (8 lượt)
53
   0.99% (8 lượt)
54
   0.99% (8 lượt)
55
   1.60% (13 lượt)
56
   0.99% (8 lượt)
57
   1.48% (12 lượt)
58
   0.74% (6 lượt)
59
   0.74% (6 lượt)
60
   1.36% (11 lượt)
61
   0.62% (5 lượt)
62
   0.99% (8 lượt)
63
   1.23% (10 lượt)
64
   1.11% (9 lượt)
65
   1.11% (9 lượt)
66
   1.23% (10 lượt)
67
   1.48% (12 lượt)
68
   1.11% (9 lượt)
69
   0.86% (7 lượt)
70
   1.11% (9 lượt)
71
   0.25% (2 lượt)
72
   0.49% (4 lượt)
73
   1.36% (11 lượt)
74
   1.11% (9 lượt)
75
   1.23% (10 lượt)
76
   0.37% (3 lượt)
77
   0.99% (8 lượt)
78
   0.49% (4 lượt)
79
   1.98% (16 lượt)
80
   0.74% (6 lượt)
81
   0.74% (6 lượt)
82
   1.98% (16 lượt)
83
   1.11% (9 lượt)
84
   0.74% (6 lượt)
85
   1.11% (9 lượt)
86
   1.11% (9 lượt)
87
   0.86% (7 lượt)
88
   0.99% (8 lượt)
89
   0.99% (8 lượt)
90
   0.49% (4 lượt)
91
   1.60% (13 lượt)
92
   1.23% (10 lượt)
93
   0.99% (8 lượt)
94
   1.11% (9 lượt)
95
   0.99% (8 lượt)
96
   1.23% (10 lượt)
97
   1.11% (9 lượt)
98
   0.37% (3 lượt)
99
   0.37% (3 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 27/01/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

83 ( 3 Lần ) Tăng 1
88 ( 3 Lần ) Tăng 1
07 ( 2 Lần ) Không tăng
08 ( 2 Lần ) Tăng 1
20 ( 2 Lần ) Tăng 1
31 ( 2 Lần ) Không tăng
40 ( 2 Lần ) Không tăng
42 ( 2 Lần ) Tăng 1
48 ( 2 Lần ) Tăng 1
55 ( 2 Lần ) Giảm 1
63 ( 2 Lần ) Tăng 1
64 ( 2 Lần ) Không tăng
70 ( 2 Lần ) Tăng 2
82 ( 2 Lần ) Không tăng
87 ( 2 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

35 ( 6 Lần ) Tăng 1
82 ( 6 Lần ) Tăng 1
40 ( 5 Lần ) Không tăng
42 ( 5 Lần ) Tăng 1
55 ( 5 Lần ) Giảm 1
63 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

83 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
08 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
20 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

72      ( 20 ngày )
65      ( 14 ngày )
76      ( 12 ngày )
19      ( 11 ngày )
14      ( 10 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 2
0 9 Lần 0
5 Lần 4
1 6 Lần 1
7 Lần 3
2 10 Lần 0
7 Lần 3
3 10 Lần 1
11 Lần 0
4 9 Lần 1
9 Lần 0
5 7 Lần 1
8 Lần 1
6 5 Lần 3
8 Lần 4
7 7 Lần 1
13 Lần 2
8 10 Lần 2
2 Lần 1
9 8 Lần 2