KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 03/06/2023
Thứ bảyNgày: 03/06/2023
4SE-2SE-6SE-1SE-13SE-15SE
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
00370
G.1
78005
G.2
16546
35426
G.3
15605
56082
31226
67812
04642
88608
G.4
2225
9739
3893
4075
G.5
4130
2099
9557
8041
9044
0883
G.6
679
741
845
G.7
08
65
40
83
ChụcĐơn Vị
052,82
12
25,62
30,9
40,12,2,4,5,6
ChụcĐơn Vị
57
65
70,5,9
82,32
93,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 02/06/2023
Thứ sáuNgày: 02/06/2023
4SF-5SF-18SF-12SF-17SF-1SF-2SF-9SF
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
71963
G.1
03825
G.2
76720
67605
G.3
83562
75355
08354
71442
30105
41776
G.4
0619
8323
0185
4008
G.5
2134
7958
9097
7851
7373
7684
G.6
307
353
763
G.7
16
34
19
29
ChụcĐơn Vị
052,7,8
16,92
20,3,5,9
342
42
ChụcĐơn Vị
51,3,4,5,8
62,32
73,6
84,5
97
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 01/06/2023
Thứ nămNgày: 01/06/2023
3SG-15SG-1SG-7SG-8SG-5SG
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
95921
G.1
60072
G.2
60772
42018
G.3
90528
85129
93364
58075
83241
77085
G.4
6817
1204
2635
4543
G.5
3317
1198
1200
4091
1777
7879
G.6
188
582
598
G.7
81
27
71
20
ChụcĐơn Vị
00,4
172,8
20,1,7,8,9
35
41,3
ChụcĐơn Vị
5 
64
71,22,5,7,9
81,2,5,8
91,82
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 31/05/2023
Thứ tưNgày: 31/05/2023
15SH-8SH-14SH-12SH-9SH-6SH
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
88961
G.1
40956
G.2
31944
49287
G.3
19424
05612
78426
30296
38763
87816
G.4
9466
8678
4184
2567
G.5
7313
3260
1908
1779
7508
4262
G.6
169
307
843
G.7
87
02
22
91
ChụcĐơn Vị
02,7,82
12,3,6
22,4,6
3 
43,4
ChụcĐơn Vị
56
60,1,2,3,6,7,9
78,9
84,72
91,6
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 30/05/2023
Thứ baNgày: 30/05/2023
12SK-11SK-13SK-15SK-10SK-2SK
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
20765
G.1
15037
G.2
35868
93065
G.3
57840
39646
93650
76407
80500
27833
G.4
7861
9818
7371
0560
G.5
7185
0130
9462
2951
0104
1993
G.6
287
387
650
G.7
96
60
37
21
ChụcĐơn Vị
00,4,7
18
21
30,3,72
40,6
ChụcĐơn Vị
502,1
602,1,2,52,8
71
85,72
93,6
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 29/05/2023
Thứ haiNgày: 29/05/2023
2SL-6SL-10SL-12SL-5SL-1SL
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
85867
G.1
98338
G.2
10638
56467
G.3
71926
87565
57336
56415
07553
67042
G.4
6742
1749
8665
0992
G.5
0594
4871
7149
8937
3123
4242
G.6
948
191
615
G.7
78
91
21
34
ChụcĐơn Vị
0 
152
21,3,6
34,6,7,82
423,8,92
ChụcĐơn Vị
53
652,72
71,8
8 
912,2,4
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 28/05/2023
Chủ nhậtNgày: 28/05/2023
11SM-13SM-14SM-2SM-8SM-7SM
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
79459
G.1
32985
G.2
36739
28089
G.3
00824
84828
31874
10126
29991
97383
G.4
9781
9537
5387
9377
G.5
7327
8876
8618
0448
3320
6967
G.6
972
313
256
G.7
71
50
32
80
ChụcĐơn Vị
0 
13,8
20,4,6,7,8
32,7,9
48
ChụcĐơn Vị
50,6,9
67
71,2,4,6,7
80,1,3,5,7,9
91