Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ vé #01050 | Thứ sáu, ngày 02/06/2023
031114192143

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 02/06/2023
Giá trị Jackpot: 15.897.330.000 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot115.897.330.000đ
Giải nhất1610.000.000đ
Giải nhì991300.000đ
Giải ba1516630.000đ
Kỳ vé #01049 | Thứ tư, ngày 31/05/2023
040910224144

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 31/05/2023
Giá trị Jackpot: 14.537.298.000 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot014.537.298.000đ
Giải nhất2410.000.000đ
Giải nhì921300.000đ
Giải ba1541630.000đ
Kỳ vé #01048 | Chủ nhật, ngày 28/05/2023
061319203744

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 28/05/2023
Giá trị Jackpot: 13.230.312.000 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot013.230.312.000đ
Giải nhất2210.000.000đ
Giải nhì921300.000đ
Giải ba1431230.000đ
Kỳ vé #01047 | Thứ sáu, ngày 26/05/2023
081019253544

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 26/05/2023
Giá trị Jackpot: 75.088.880.001 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot325.029.626.667đ
Giải nhất8710.000.000đ
Giải nhì2817300.000đ
Giải ba4107830.000đ
Kỳ vé #01046 | Thứ tư, ngày 24/05/2023
091115283344

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 24/05/2023
Giá trị Jackpot: 69.074.823.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot069.074.823.500đ
Giải nhất7310.000.000đ
Giải nhì2689300.000đ
Giải ba4107630.000đ