CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

11(2 lần) 41(2 lần) 67(2 lần) 74(2 lần) 84(2 lần) 09(1)lần 12(1 lần) 17(1 lần)

Trong 60 ngày

36(4 lần) 11(3 lần) 12(2 lần) 17(2 lần) 34(2 lần) 41(2 lần) 67(2 lần) 74(2 lần)

Trong 120 ngày

22(4 lần) 36(4 lần) 74(4 lần) 11(3 lần) 12(3 lần) 14(3 lần) 57(3 lần) 58(3 lần)

Trong 365 ngày

34(8 lần) 01(7)lần 06(7)lần 11(7 lần) 48(7 lần) 72(7 lần) 14(6 lần) 22(6 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

28(16 lần) 29(16 lần) 41(15 lần) 74(15 lần) 40(14 lần) 35(13 lần) 43(13 lần)

Trong 60 ngày

78(27 lần) 36(26 lần) 17(25 lần) 74(25 lần) 48(24 lần) 54(24 lần) 29(23 lần)

Trong 120 ngày

74(56 lần) 17(49 lần) 78(48 lần) 55(43 lần) 29(42 lần) 03(41)lần 21(41 lần)

Trong 365 ngày

74(131 lần) 38(130 lần) 64(121 lần) 72(121 lần) 78(121 lần) 43(119 lần) 76(118 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
71(2 lần) 81(3 lần) 08(4)lần 15(4 lần) 38(4 lần) 57(4 lần) 83(4 lần)
Trong 60 ngày
71(5 lần) 81(5 lần) 60(9 lần) 24(10 lần) 26(10 lần) 46(10 lần) 77(10 lần)
Trong 120 ngày
77(19 lần) 71(20 lần) 05(21)lần 46(21 lần) 60(22 lần) 93(22 lần) 10(23 lần)
Trong 365 ngày
77(67 lần) 96(78 lần) 10(79 lần) 93(79 lần) 04(80)lần 20(80 lần) 31(80 lần)
Xổ số Hôm nay