CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

74(3 lần) 41(2 lần) 55(2 lần) 67(2 lần) 06(1)lần 08(1)lần 09(1)lần 10(1 lần)

Trong 60 ngày

11(3 lần) 36(3 lần) 74(3 lần) 08(2)lần 34(2 lần) 41(2 lần) 55(2 lần) 67(2 lần)

Trong 120 ngày

74(5 lần) 22(4 lần) 36(4 lần) 08(3)lần 11(3 lần) 12(3 lần) 14(3 lần) 55(3 lần)

Trong 365 ngày

06(8)lần 34(8 lần) 72(7 lần) 74(7 lần) 01(6)lần 11(6 lần) 14(6 lần) 22(6 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

74(15 lần) 28(14 lần) 40(14 lần) 03(13)lần 29(13 lần) 35(13 lần) 41(13 lần)

Trong 60 ngày

17(25 lần) 78(25 lần) 48(24 lần) 74(23 lần) 84(23 lần) 03(22)lần 04(22)lần

Trong 120 ngày

74(53 lần) 17(50 lần) 78(45 lần) 19(43 lần) 55(43 lần) 22(42 lần) 03(41)lần

Trong 365 ngày

74(130 lần) 38(123 lần) 64(120 lần) 78(120 lần) 43(118 lần) 72(118 lần) 76(116 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
57(1 lần) 38(3 lần) 51(3 lần) 71(3 lần) 83(3 lần) 92(3 lần) 13(4 lần)
Trong 60 ngày
71(5 lần) 46(7 lần) 81(7 lần) 24(8 lần) 05(9)lần 83(9 lần) 77(10 lần)
Trong 120 ngày
71(18 lần) 77(18 lần) 46(20 lần) 81(20 lần) 05(23)lần 95(23 lần) 31(24 lần)
Trong 365 ngày
77(67 lần) 31(79 lần) 70(79 lần) 96(79 lần) 93(80 lần) 00(81)lần 10(81 lần)
Xổ số Hôm nay